Arve Jordal vil fortsatt være engasjert i Yara-konsernet. - Jeg kommer til å savne folkene, naturen og fabrikken i Glomfjord, forteller han til Ny Næring. Alle foto: Edmund Ulsnæs

Yara-sjefen til nye oppgaver

Denne artikkelen er fra septemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for næringslivet i vår region.

– Jeg kommer til å savne miljøet i Glomfjord, både på jobb og privat, sier fabrikksjefen i Yara, Arve Jordal. Han er nå klar for nye oppgaver i konsernet, hvor han skal lede effektiviseringsprosjekter i Yaras fabrikker over hele verden.

Arve Jordal har satt tydelige spor etter seg i Yara, når han nå forlater jobben som fabrikksjef på Yara. Han etterlater en fabrikk som er bedre på sikkerhet og mer lønnsom enn da han overtok.

– Vi har hatt stort fokus på sikkerhet, og har etter hvert klart å innarbeide en kultur for dette i hele staben. Vi er nå blant de 15 prosent beste i verden på sikkerhet, men må fortsette å holde fokus på dette, forteller han til Ny Næring.

Økt sikkerhet og økt lønnsomhet, er blant det han er mest stolt av at Yara Glomfjord har oppnådd i hans periode som fabrikksjef.
Økt sikkerhet og økt lønnsomhet, er blant det han er mest stolt av at Yara Glomfjord har oppnådd i hans periode som fabrikksjef.

Bedre lønnsomhet
Lønnsomheten ved fabrikken har også økt i perioden. Ny O2-fabrikk, energiøkonomisering på kalksalpeterfabrikken og systematisk arbeid for å fjerne flaskehalser i produksjonen, har gitt ønskede resultater for Yara.

– Selv om fabrikken her i Glomfjord har økt lønnsomheten, går det dårligere med Yara som selskap på grunn av lave priser. Målet er å øke produksjonen uten å øke kostnadene, sier han og holder fast ved «tiltredelseserklæringen» fra 2012:
– Det er ingen automatikk i at Yara består i Glomfjord. Det må fortsatt jobbes for å effektivisere produksjonen og kutte kostnader, sier han.

Sjefen står fortsatt inne for det han sa da han startet i 2012: Yaras fremtid i Glomfjord er avhengig av stadig fokus på produktivitet og lønnsomhet. Klippet er fra Industrifolk, september 2012.
Sjefen står fortsatt inne for det han sa da han startet i 2012: Yaras fremtid i Glomfjord er avhengig av stadig fokus på produktivitet og lønnsomhet. Klippet er fra Industrifolk, september 2012.

Flytter til Oslo
Han skal nå lede effektivisering av Yarafabrikker over hele verden, med base på hovedkontoret i Oslo. Dit flytter han med samboer Gry Anita Olsen fra Ørnes.

– Jeg kommer til å savne nærheten til produksjonen, sier han med et smil.
– Jeg er jo oppvokst i industrimiljøet i Odda, og trives ute i fabrikken sammen med de som jobber der. Min bakgrunn som sivilingeniør i kjemi har gitt meg mulighet til å delta i faglige diskusjoner med de som jobber i fabrikken.

Hele verden
– Vi utvikler nå en standard for økt produktivitet i alle Yaras fabrikker. Yara Productivity Standard (YPS) samler erfaringer fra våre beste fabrikker i verden, og skal etter hvert innarbeides i all produksjon i selskapet. Dette blir ikke et kostnadskutt-prosjekt, men et utvidet forbedringsprosjekt, forteller han.

– Allerede neste år kommer vi til å rulle dette ut på fabrikken i Glomfjord, så da kommer jeg innom igjen sier han, før han avslutter:
– Jeg ser fram til å prøve noe nytt, men kommer til å savne både folk og natur i Meløy.
Hans siste arbeidsdag i Glomfjord var 31. august, og Ny Næring ønsker ham lykke til i ny jobb for Yara. Inntil ny sjef blir ansatt er det Leif Kristiansen som overtar som fabrikksjef.

 

Facebook Kommentar