Siden nyttår har NAV Meløy hatt aktivitetsplikt for sine unge sosialhjelpsmottakere. Ei ordning som krever mye oppfølging og kreative, motiverende løsninger. - Også samfunnsøkonomisk vil det lønne seg å satse på de unge, sier fra høyre NAV-sjef Ann-Karin Doyle Lillehaug og veileder Mariann Åbodsvik. Foto: Anne Mette Meidelsen

– Viktig å finne kreative løsninger

Fra 1. januar i fjor ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Nå ønsker regjeringen å utvide ordningen.

Ikke abonnent – klikk her for å abonnere eller logg inn.

Facebook Kommentar