- Det er nemlig vi som må sørge for helt nødvendig tilrettelegging for næringslivet. Her har vi jobbet lenge og målrettet, og er blitt langt flinkere - Sigurd Stormo.

– Vi er blitt flinkere

Etter mer enn seks år som omstillingskommune er Meløy klar til å vende tilbake til ‘ordinær drift’ i vårt arbeid med næringsutvikling. Nå blir jo dette arbeidet aldri ‘ordinært’, for verden rundt oss endrer seg hele tiden, og vi må endre organiseringen vår etterhvert som vi får andre behov. Men, jeg ser fram til å jobbe med næringsutvikling i et enda lengre perspektiv.

Jeg har brukt veldig mye av min arbeidstid på omstilling og næringsutvikling siden jeg tiltrådte som ordfører og leder av omstillingsstyret høsten 2015. Dette har vært veldig lærerikt og givende arbeid, og har gitt både meg og andre gode kunnskaper å ta med inn i de politiske miljøene. Fortsatt skal det nemlig brukes mye tid på tilrettelegging for næringslivet, og jeg er veldig fornøyd med at omstillingsprogrammet avsluttes med å vedta en strategisk næringsplan for Meløy.

Gründere og bedrifter i hele kommunen er viktig når vi skal lykkes med næringsutvikling. Men, Meløy kommune er også svært viktig, hvis vi skal skape fortsatt gode resultater og kunne telle stadig nye arbeidsplasser. Det er nemlig vi som må sørge for helt nødvendig tilrettelegging. Her har vi jobbet lenge og målrettet, og er blitt langt flinkere.

‘Klart språk’-satsingen har gjort oss bedre på å ta imot og veilede næringslivet videre på en lettere og raskere måte. På saksbehandlingen vår har vi nå en god score, og får gode tilbakemeldinger – vi leverer på tid, innenfor rimelighetens grenser. Og ikke minst viktig: vi er i ferd med å tilrettelegge helt nye, store og velegnede næringsarealer, først i Kilvika og så Galtneset på Halsa neste år!

Sigurd Stormo fortalte til Edmund Ulsnæs

Facebook Kommentar