Ordfører Sigurd Stormo og rådmann Hege Sørlie er forsiktige optimister nå når Meløy kommune kommer seg ut av ROBEK-lista.

Ut av ROBEK

Meløy kommune har hatt en ‘gjesteopptreden’ på ROBEK-lista. Etter et halvt år på lista har kommunen dekket inn tidligere underskudd, og rådmannen kan legge fram positive tall i regnskapet for 2017.

– Dette er veldig gledelig, men det er viktig at vi fortsetter omstillingsarbeidet, og ikke tror at vi står uten utfordringer. Vi har fortsatt et driftsnivå som ikke er justert nok i forhold til at innbyggertallet har gått ned, sier rådmann Hege Sørlie.
Alle rammeområder i kommunen har gått med overskudd i fjor, med unntak av helse- og omsorgstjenester. Her er imidlertid underskuddet redusert betydelig, fra 17 millioner i 2016 til 4,2 millioner i 2017.
– De tiltakene som er gjort var påbegynt allerede før vi kom på ROBEK-lista, så det er ingen overraskelse at vi nå kommer ut av den.

Ordfører Sigurd Stormo er også nøktern optimist på kommunens vegne.
– Selv om vi går mot et overskudd fra 2017, har vi langt igjen for å nå innsparingsmålet på 30 millioner på driften. Vi får nå redusert anledning til å ta inn eiendomsskatt fra verker og bruk, og i tillegg ligger vi an til å miste betydelige kraftinntekter, dersom staten går videre med endringsplanene for skattelegging av kraft, forteller ordføreren.

Facebook Kommentar