Denne utsikten til brønnbåten ‘Steinar Olaisen’ og Nova Sea-helikopteret tilhører Helgeland Smolt i Reppen – anledningen var den offisielle åpningen i fjor høst. Fra kommende årsskifte fusjoneres dette anlegget med Sundsfjord Smolt i Gildeskål, og navnet blir, nettopp, Helgeland Smolt AS. Foto: Edmund Ulsnæs

To blir til ett

De er begge blant de største og viktigste arbeidsplassene i sine hjemkommuner Gildeskål og Rødøy. Nå skal Sundsfjord Smolt og Helgeland Smolt slås sammen.

* Sparer masse penger
* Slipper doble systemer
* Helgeland Smolt blir navnet

– Hvorfor det ble akkurat i høst? Dét kan være noe så enkelt som at vi står foran en større IT-investering i Sundsfjord – de har helt egne systemer. Dette var blant tingene vi ville slippe, når en sammenslåing likevel har vært i planene.
Dette forteller Tor-Arne Gransjøen, som er daglig leder i Sundsfjord Smolt i Gildeskål og også datterselskapet Helgeland Smolt i Reppen i Rødøy.


Lenge planlagt
De to Ny Næring-samarbeidspartnerne fusjoneres altså i høst, etter at styret gjorde vedtaket før sommeren. På hvert sitt sted og i to kommuner er de store og viktige arbeidsplasser, og begge er utbyggingsmodus: i Sundsfjord er 110-millionerutbyggingen for storsmolt snart halvveis, og i Reppen er planleggingen i gang for noenlunde lik investering neste år.
– At selskapene skulle slås sammen over tid, dét har vært planen vår helt fra starten. Men da vi skulle bygge i Reppen, valgte vi å legge risikoen og en såpass stor investering i et eget selskap, altså Helgeland Smolt AS, forklarer Tor-Arne.
– Dette var en god tanke den gangen, men nå er vi over den fasen, og da slår vi sammen.

Her skal de vokse
Fusjonen trer i kraft fra 1. januar. Da får det gjenværende selskapet forretningsadresse Rødøy.
– Og navnet?
– Navnet blir Helgeland Smolt AS. Fordi Helgeland ikke er et sted, det er et område, og vi er i et område. Det er i dette området vi skal vokse, og Helgeland Smolt AS er jo også betydelig større enn Sundsfjord Smolt AS pr. i dag, altså på omsetning.

Dermed blir Salten-bygda Sundsfjord ‘for anledningen’ også Helgeland, eller Helgeland Smolt avdeling Sundsfjord. Og: Helgeland Smolt avdeling Reppen, eller kanskje Tjongsfjord.
– Og en framtidig etablering blir Helgeland Smolt avdeling….prikk, prikk, prikk, smiler han, men vil fortsatt ikke røpe hvor en kommende stor-etablering mest sannsynlig vil komme.

Tor-Arne Gransjøen

Skal spare masse
Han og styret ser uansett flere og gode grunner til fusjonen. For det første har banken i dag såkalt krysspant i lånene i de to bedriftene, så der forsvinner ett argument for å holde adskilt. En annen grunn er likviditet – selskapene kan i dag ikke utnytte samlet kreditt og samlet finansiering. Så i en situasjon der det ene anlegget har anstrengt økonomi, mens det andre har god likviditet, må det opprettes låneavtaler – det er ikke bare å flytte pengene over, liksom.

– Men den viktigste grunnen er at vi i dag har dobbelt av alt. Vi kommer til å spare en masse penger på å bli ett selskap, fastslår smolt-sjefen.
– Vi har dobbelt opp av sertifiseringer, revisorer og regnskap. Og to ulike IT-systemer som gir oss rikelig utfordring. Alt dette koster masse ekstra.

Allerede felles
– Men det koster å slå seg sammen, også?
– Joda, det blir nok noen titusener, avhengig av hvor mye revisor- og advokattimer som går med.
Bortsett fra dette ser han ikke for seg store, praktiske konsekvenser. Anleggene i Reppen og Sundsfjord har riktignok hver sin stab og hver sin driftsleder, men har allerede felles daglig leder, produksjonssjef, teknisk sjef, veterinær og ledelse på kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. I fjor hadde Sundsfjord et dårlig driftsår med omsetning på 69 millioner kroner – et normalår vil ligge på rundt 100. Mens Reppen i fjor endte på 129 millioner – et normalår framover vil gi driftsinntekter på om lag 150 millioner, opplyser Tor-Arne.
Sundsfjord Smolt AS
Helgeland Smolt AS
– Sundsfjord Smolt ble stiftet 15. oktober 2007 som Nova Smolt, der Nova Sea i dag eier 73,6 prosent av aksjene. Andre eiere er Lovundlaks (16,4 prosent), Gildeskål Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding (5).
– Helgeland Smolt ble stiftet 1. september 2012. Eies 100 prosent av Sundsfjord Smolt AS.
– Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i begge selskapene, mens styreleder i begge er Odd Strøm, som også er daglig leder i Nova Sea.
– I 2008-10 ble det investert 112 millioner kroner i bygging av smoltanlegg i Sundsfjord, og 54 millioner i utbygging i 2011-12 – nå bygges anlegget ut for ytterligere 110 millioner kroner. I fjor høst ble smoltanlegget Helgeland Smolt åpnet i Reppen åpnet, etter en investering på om lag 330 millioner kroner.
– De to selskapene fusjoneres fra 1. januar 2019, og får navnet Helgeland Smolt AS.

Facebook Kommentar