Med i besøksforvaltningsprosjekt: På grunn av økt turiststrøm de siste åra vil Nordland fylkeskommune nå få på plass en helhetlig plan over området for å sikre fortsatt bærekraftig vekst. Foto: Anneke Lewis

Svartisen med i pilotprosjekt

Svartisen er valgt ut til å være med i et nytt pilotprosjekt i regi av fylkeskommunen. Målet er å bygge opp under lokal verdiskaping og et bærekraftig næringsliv i årene som kommer.

Ikke abonnent – klikk her for å abonnere eller logg inn.

Facebook Kommentar