I ‘omsorgsbyen’ på Ørnes har Terje Halsan AS gravd ut rundt 4.000 kubikkmeter masse, og dermed kan støypingen komme i gang på omsorgssenteret med 1.800 meter grunnflate. Foto: Edmund Ulsnæs

Storjobb i stortomt

4.000 kubikkmeter masse har de gravd ut og flyttet til Glomfjord. Men for staben hos Terje Halsan AS vil byggingen av omsorgssenter på Ørnes gi arbeid helt til bygget innvies om to år.

Den politiske drakampen var årelang, og rundene på tegnebordet har vært mange. Men nå er endelig byggearbeidet i gang med Meløy’s nye alt-i-ett omsorgssenter. Og i en entreprenør-hovedrolle fra dag 1: Ny Næring-samarbeidspartner Terje Halsan AS.

– I hovedsak er dette en klassisk grunnarbeidsjobb for oss. Men, det er den største noensinne for oss på Ørnes, og veldig gunstig at vi her har jobb gjennom vinteren, fastslår Halsan-prosjektleder Håvard Jentoftsen.

Frakter til Glomfjord
Kontrakten med hovedentreprenør HENT, den ble inngått allerede da de to entreprenørene samarbeidet litt lengre opp i bakken på Ørnes, altså med de åtte nye omsorgsboligene som stod ferdig tidligere i år. Og da ordfører Sigurd Stormo satte spaden i jorda for det nye omsorgssenteret 10. oktober, var Håvard og hans menn umiddelbart i gang med arbeidet.

– Det første vi måtte få gjort, var å legge om traséen for høyspenten, som gikk midt i tomta. Og en flere meter høy støttemur måtte også bort – flere hundre tonn med betong. Dette frakter vi til deponiet vårt i Glomfjord, knuser det i vinter og kan bruke den rene betongen til fyllmasse i andre prosjekter, forklarer han.

Denne gjengen vil trolig ha arbeid her hele veien. Fra venstre prosjektleder Håvard Jentoftsen, Kolbjørn Rendal, Håkon Johansen og Julie Volden.

Elva sikres
Om lag 4.000 kubikkmeter med masse er tatt ut, når den om lag 2.000 kvadratmeter store tomta er ferdig-gravd nå i siste halvdel av november. Grunnarbeidene utgjør totalt et oppdrag på drøyt seks millioner kroner for Terje Halsan AS, som nå har tre faste i jobb i tomta, pluss lastebilsjåførene som frakter massene til deponiet i Setvikdalen.

– Nå som støypearbeidet er kommet i gang, fortsetter vi for vår del med en del flomsikring, og plastring av elvebredden, opplyser Håvard.
– Og så skal det etter hvert graves enormt med grøfter for rør som skal legges under bygget.

Alt-i-ett-omsorg
Det er på denne tiden om to år at det nye omsorgssenteret skal være innflyttingsklart. Den økonomiske avtalen med hovedentreprenør HENT er på 160 millioner kroner for byggingen, mens prosjektet totalt har en kostnadsramme på 275 millioner kroner.

* 6.570 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer og med stor, felles takterrasse.
* 44 sykehjemsplasser i enerom fordelt på fire avdelinger, dessuten åtte omsorgsleiligheter.
* Legevakt, legesenter, akuttplasser, spesialsykepleiere og rehabiliteringstjenester, felleskjøkken for kommunens institusjoner og omsorgsboliger.

Facebook Kommentar