Mange endringer i styret som daglig leder Mary-Ann Selfors i Meløy BedriftsService skal rapportere til. Foto: prikkenoverien

Store styre-endringer

Saken er fra septemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.

MBS-sjefen får styreleder fra Bodø Industri. Og flere nye styremedlemmer.

Som de fleste aksjeselskaper gjennomførte Meløy BedriftsService sin generalforsamling på forsommeren, og kunne for det første godkjenne et hyggelig årsregnskap for 2016: driftsinntektene var opp nesten to millioner kroner fra året før, og endte på 14, 4 millioner kroner. Resultatet før skatt var også kraftig forbedret, nemlig til 979.000,-, mot 266.000,- året før. For det andre:

– Vår nye styreleder er Børge Bøyum, opplyser daglig leder Mary-Ann Selfors.
42-årige Børge er daglig leder i Bodø Industri, som er den nest største eieren (21 prosent av aksjene) i Meløy BedriftsService, og som selv eies 50 prosent av Bodø kommune og 45 prosent av Nordland Fylkeskommune. Bøyum tok over for Lothar Maruhn (f. 1950) som MBS-styreleder, og dette var ikke eneste utskifting. Tidligere varamedlem Rose Olsen (f. -62) erstattet nemlig Finn Nordmo (f. -42), mens Leif Kristiansen (f. -57) erstattet Morten Olsen (f. -48). Kristine Haukalid (f. -55) fortsetter i styret, mens Svante Brun (f. -81) er nytt varamedlem.

Facebook Kommentar