- En fantastisk nyhet! Nå har vi en utrolig spennende tid foran oss! gliste tillitsvalgt for de ansatte Roger Hedstrøm (t.h.) da fabrikksjef Cato Lund gav ham beskjeden om NCs utbyggingsvedtak rett før jul.

Stor dag, stor nyhet, stor utvidelse

  • Meløy har gitt 20 prosent av omstillingsmidlene til NC

  • 50 nye sol-jobber i Glomfjord
    = 100-200 for kommunen

I NC-fabrikken i Glomfjord er det hektisk, måneden etter nyheten om at smelteovn-parken skal firedobles og minst 50 nye skal ansettes. For regionen betyr dette trolig 100-200 nye arbeidsplasser, som er den beste nyheten på mange, mange år i skadeskutte Meløy.

Nesten på dagen fem år etter det forløsende tilskuddet til prøveproduksjon. Og 10 år etter REC-nyheten om at nettopp denne mono-fabrikken skulle bygges. Ja, da var det at Meløy-regionen den 21. desember 2017 fikk sin beste næringsliv-nyhet på lang, lang tid:
– Dette er veldig gledelig for hele samfunnet. 50 nye arbeidsplasser i Norwegian Crystals gir grunnlag for mange titalls andre arbeidsplasser, og dette griper inn i hele samfunnet og påvirker utviklingen i Meløy, sa ordfører Sigurd Stormo da han avholdt pressekonferanse sammen med fabrikksjef Cato Lund i førjulssvingen.
– For å stoppe nedgangen i folketallet finnes det ingen annen måte: mange nye arbeidsplasser, slo omstillingslederen fast.

Fakta: Norwegian Crystals AS
 Sted: forretningsadresse i Oslo, produksjon i Glomfjord 
 Stiftelsesdato: 4. juli 2012
 Ledelse: Reidar Langmo er administrerende direktør, Cato Lund er fabrikksjef 
 Ansatte: om lag 100, inkludert 5 lærlinger
 Aktuelt: selskapet besluttet i desember å firedoble produksjonseffekten fra fabrikken, og investerer om lag 700 millioner kroner i ombygging og utvidelse av smelteovn-parken fra 66 til nær 200 ovner. Utvidelsen gjennomføres i år og neste år og betyr minst 50 nye arbeidsplasser.

– Dette er stort!
Måneden etter jubel-nyheten om at Norwegian Crystals investerer om lag 700 millioner kroner i produksjonsutvidelser, er det null tid til stillesitting i fabrikken. Detaljplanleggingen var i gang før allmøtet 21. desember var over.
– Det er stort for oss at vi er kommet dit vi er i dag. Vi ville vise at det er mulig å produsere ingoter og blokker i Norge, og sende wafere ut i markedet til priser som kan konkurrere med Asia. Nå realiserer vi drømmen, som var å fylle fabrikken med ovner! storsmiler Cato.
Investeringen som Meløy kommune deltar i gjennom omstillingsprogrammet, gjøres først og fremst med dagens NC-eiere. Parken av smelteovner skal vokse fra dagens 66 til nær 200, og installasjoner og ombygging av fabrikken kan gi 30 nye årsverk i leverandørindustrien de neste årene.
– Og vi vet at 50 nye i industrien kan ganges med både to og tre – dette betyr i sum langt over 100 nye arbeidsplasser i Meløy-regionen, sier Sigurd, fornøyd ordfører.

Måtte øke
Startskuddet smalt altså 21. desember. Selve utvidelsen gjøres i år og neste år, og dagens produksjonseffekt på 400 megawatt skal økes til 1,5 gigawatt – altså nær firedobling.
– Med dette blir vi den største monowafer-produsenten i verden utenom Asia, og den årlige effekten av det som produseres i vår fabrikk blir nesten like stor som Svartisen Kraftverk, opplyser Cato.
– I år går produksjonen vår i pluss, altså positiv bruttomargin. Da må vi ekspandere, slik at vi senker produksjonskostnaden pr. enhet og blir enda mer konkurransedyktige, forklarer Cato.
For å produsere kvalitet til lavest mulig kostnad, i et høykost-land, må en norsk prosessindustribedrift være ‘gjerrig’ med nyansettelser. Men: tre- til firedobling av antall ovner og produksjon, resirkbehandling, saging og pakking av blokker, logistikk og vedlikehold – nå kreves flere hender.

Skal finne folk
– Vi trenger minst 50 nye, i hovedsak operatører. Vi har bred kompetanse i alle ledd, men er totalt avhengig av veldig dyktige operatører, sier Cato.

Det er stort for oss at vi er kommet dit vi er i dag. Nå realiserer vi drømmen, som var å fylle fabrikken med ovner!
Cato Lund

– Blir rekrutteringen krevende?
– Når vi tidligere har lyst ut, har vi fått veldig mange kompetente søkere, og i tillegg er det hele tiden folk som sender oss åpne søknader. Så den oppgaven ser jeg lyst på.
Både han og ordføreren stoler på at mange utflyttere etter REC-velten vil vende tilbake. Langt flere enn 50 nye jobber skal fylles med folk de neste årene i Meløy.
– Bare det bygningsmessige betyr veldig mye arbeid, og av investeringen går ganske store beløp til transport. Produksjonsutstyret kommer i 12 meter lange containere – bortimot 200 stykker!

Å dele festkake var selvsagt på den store dagen 21. desember. F.v. Cato Lund og Sigurd Stormo.

Sigurd leder på sin side Meløys omstillingsstyre som nå har gitt 12,2 millioner kroner til Norwegian Crystals-utvidelsen.
– Totalt er nær 20 millioner kroner, eller 20 prosent av omstillingsmidlene, lagt i prosjekter hos NC. Dette er fordi vi har sterk tro på bedriften, og fordi dette gir rask effekt i form av mange nye arbeidsplasser, sier ordføreren.

 


– Kom hjem!

Tja, jeg tror glatt vi kan være 200 her i løpet av de neste årene! For forhåpentligvis kommer det flere slike gode nyheter.
Roger Hedstrøm

– Vi hadde jo en mistanke før nyheten kom, men jeg ble overrasket over hvor stor utvidelse det er snakk om. En helt fantastisk nyhet! fastslår Roger Hedstrøm, som er tillitsvalgt for operatørene hos Norwegian Crystals.

Tror på enda mer
Han forteller, litt opprømt, om alt som nå skal skje i fabrikken han selv har jobbet i siden 2013 – Roger har selv mange års bakgrunn fra tidligere REC. Han er opptatt av at man nå bygger om smart og framtidsrettet, for å åpne for senere tilpasninger.
– 50 nye ansatte, joda, men hvis vil lykkes med dette….? Tja, jeg tror glatt vi kan være 200 her i løpet av de neste årene! For forhåpentligvis kommer det flere slike gode nyheter, smiler han.
– Det er en veldig optimisme i staben nå, jeg merker et veldig stort trykk i fabrikken. Det er fryktelig mye som må på plass nå, vi må for eksempel begynne å få inn nye folk på opplæring ganske raskt!

Må hente hjem
Roger ser lyst på om- og utbyggingen, og mener det er en fordel at en stor del av staben har vært med på å bygge fabrikk før.
– Og så er det veldig positivt at Meløy kan komme litt opp og gå igjen. For vi har jo ikke de 50 nye boende her – dette må bety tilflytting, nye folk til Meløy. Og det står mange tomme hus i hele kommunen som kan trenge å ha folk i seg.
– Så nå dreier det seg om å finne ut hvor de gamle REC-folka bor hen, og få dem til å komme hjem!

Denne saken er hentet fra januarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar