Stolthetsprosjektet rulles ut

Meløy har ikke hatt færre innbyggere siden 1950-tallet, og har siden årtusenskiftet mistet 361. Ved årsskiftet rulles det ut, programmet som skal gjøre oss stoltere. Og beholde flere, trekke flere til.

Meløy 2017: distriktskommune i Nordland, fylket med nesten-lavest folketetthet, men også en kommune med svært solid næringsliv.
Meløy 2017: kommunen der folketallet har minket med flere hundre, til tross for nyskaping gjennom statlig støttet omstillingsprogram.
– Vi har hatt som mål å stabilisere folketallet rundt 6.500, gjerne øke. I dag ser vi at dette ikke har vært realistisk, mener daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.

Alle bygder med
Så nå skal vi skrive om bolyst. Økt bolyst. Mer attraktivt som sted å besøke, etablere seg og etablere virksomhet.
– 1. januar er prosjektet offisielt i gang. Nå skal vi to jobbe i deltidsstillinger med en handlingsplan for å øke bolysten i Meløy, faktaopplyser Liv Toril Pettersen og Hanne Barvik.
– Et viktig arbeidsområde er å mobilisere folk i alle bygder og få svar på: hva er Meløys fortrinn – hva gjør Meløy attraktivt?
Nordland Fylkeskommune har gitt 300.000 kroner for 2018, og Meløy setter av omstillingsmidler. Liv Toril, til vanlig daglig leder i Meløy Næringsforum, leies inn tilsvarende 40 prosent stilling gjennom Meløy Utvikling KF. Kulturkonsulent Hanne Barvik skal bruke 50 prosent av sin arbeidstid for Meløy kommune til bolyst-satsingen.

På mange måter er dette en profileringsjobb, der vi skal ta i bruk sosiale medier og en helt ny nettside. Og vise fram alt det attraktive ved å bo i Meløy.
Liv Toril Pettersen

Profilering viktigst
– Viktig å forankre dette innenfor kultur, og Meløy kommune er jo mest skadelidende når folketallet synker. Frivilligsentralen blir også en viktig samarbeidspartner, forteller prosjektleder Liv Toril.
Etter lang tids arbeid med handlingsplan, finansiering og å finne folk, rulles altså bolyst ut i Meløy for alvor ut om to uker. Tospannet Pettersen/Barvik har sammen med seg i prosjektgruppa Espen Maruhn (Meløy Utvikling KF), Kjell Holdal (Meløy kommune) og Gitte Farestveit (Frivilligsentralen).
– På mange måter er dette en profileringsjobb, der vi både skal ta i bruk sosiale medier og i løpet av 2018 en helt ny nettside for hele Meløy. Og vise fram alt det attraktive ved å bo i Meløy, sier de.

Gi bedre mottakelse
Men også to andre ting som neppe er mindre viktig. For det første det som mange har tenkt, lenge, men som ikke er så lett å følge opp: følge opp utflytterne – holde kontakt med de unge som reiser ut for utdanning, og kanskje på et tidspunkt ønsker å vende tilbake.
– Og så er det å få til bedre mottakelse for de som flytter til Meløy. Vi tenker på en fadderordning, en introduksjon med viktig informasjon, kanskje arrangementer for tilflyttere, forteller Liv Toril.
– Vi vet at man på Meløya har vært flinke på dette – kanskje skal vi lære litt av dem.

Denne saken er hentet fra desemberutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar