I vinter stod fabrikken stille. Nå går det mot hektisk sommer, siden årsproduksjonen blir mer enn 20 prosent høyere enn forutsett hos Cargill på Halsa.

Sterk økning etter stansen

Cargill øker Halsa-produksjonen med 20 prosent i forhold til opprinnelig årsplan. 3-skift blir dermed til 4-skift fra i sommer.

– Vi må øke staben med om lag 10 personer fra 1. juli og ut oktober, opplyser bedriftsledelsen.

Herulf Olsen

En utfordring
Det går altså fra en senvinter med produksjonsstans og over til bunn gass, i fôrfabrikken ytterst på Forøya sør i Meløy. Fabrikksjef Herulf Olsen og de andre har nemlig fått tydelig bestilling fra konsernledelsen:
– Ja, i forhold til det som lå i årsplanen vår for i år, skal vi produsere 20 prosent mer, bekrefter Herulf.
– Avdelingen på Bergneset i Troms har tatt vårt volum mens vi stod i vinter. Nå går de fortsatt på maks, og da må vi ta resten, som betyr kraftig økning. Vi går fra 3-skift til 4-skift når ferieavviklingen begynner. Det blir en utfordring, men dét får vi til!

Smolt-veksten må jo resultere i økte volumer i matfiskanleggene. Vi håper selvsagt at vi skal kunne levere stadig mer fôr, ikke minst til nærområdet vårt!
Herulf Olsen

Lovende på smolt
Noen år tilbake produserte Halsa-fabrikken over 200.000 tonn årlig. Etter å ha mistet leveranser til Marine Harvest og dessuten hatt en del kvalitetsutfordringer, er produksjonen redusert til noe over 100.000 tonn. Nå skal dette forhåpentligvis snu. Herulf er for eksempel spent på konsernets forhandlinger med Nova Sea, som vokser i stort tempo i ‘nabolaget’ langs Helgelandskysten, men i dag henter fôr fra andre leverandører.
– I Cargill er det Florø som produserer fôret til settefisk og smolt, men vi er terminal for dem og ser at volumene er nesten doblet, sammenliknet med tidligere. Denne smolt-veksten må jo resultere i økte volumer i matfiskanleggene. Vi håper selvsagt at vi skal kunne levere stadig mer fôr, ikke minst til nærområdet vårt!

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 2. mai 2018.

Facebook Kommentar