Terje Halsan AS, Polarplast og Overhalla Betongbygg er viktige leverandører når Marine Harvest i høst river ned tre utrangerte kar for å bygge opp for fire nye, og større. Med denne investeringen gjort vil smolt-produsenten også utnytte sin konsesjon på maks.

Spanderer 15 mill.

Terje Halsan AS, Polarplast og Overhalla Betongbygg er viktige leverandører når Marine Harvest i høst river ned tre utrangerte kar for å bygge opp for fire nye, og større. Med denne investeringen gjort vil smolt-produsenten også utnytte sin konsesjon på maks.

Viktig oppgradering gir stor investering. Marine Harvest legger i høst 15 millioner kroner i økt kapasitet og mer fleksibel drift.

For mange sterke virksomheter i Meløy og Gildeskål er vekst og produksjonsøkning et poeng i seg selv. Slik beholder man markedsandeler og sikrer viktige arbeidsplasser. Og vekst er jo spennende. Litt ‘kjedeligere’ er kanskje det svært nødvendige vedlikeholdet og oppgraderingen av produksjonsanlegg. Men slett ikke mindre viktig:
– De er utdatert – de har vært i drift siden midten av 1990-tallet, forteller driftsleder Svante Brun i Marine Harvest.

Rivejobb og byggejobb
Da skjønner du, leser, at vi befinner oss ved Glomfjorden, og ved ett av Marine Harvest’s største og mest veldrevne ferskvannsanlegg i Region Nord. Her var det at utvalgte leverandører i sommer begynte på det viktige arbeidet. Terje Halsan AS innledet nemlig rivingen.
– Dette er tre kar med diameter 15 meter som vi i vår besluttet å bytte ut – det vi kaller C-området. Mens de gamle hadde volum på 450 kubikkmeter hver, skal det fire nye kar på plass, og hvert av dem har et volum på 700 kubikk, forklarer han.

Hele 15 millioner kroner er altså investeringen på, og i rivingen og grunnarbeidet er det Halsan som har hovedansvaret, med Polarplast som underleverandør. Selve karene, og oppføringen av dem med alt av rør, inntak, avløp og slanger for frakt av fisk, er det Overhalla Betongbygg som står for.

Svante Brun

Opp til maks
– At vi får færre og større kar kan gjøre anlegget mer fleksibelt og lettvint, for eksempel når vi skal levere fisk. Eller når vi skal flytte fisk eller håndtere daglig drift, opplyser han.
– Med denne investeringen utnytter vi også konsesjonen vår maksimalt, skyter daglig leder Rose Olsen inn.

– Vi har i dag konsesjon på å bruke 1.550 tonn fôr hvert år.
– Og det går mot stadig mer stor smolt i produksjonen deres?
– Ja, med dagens strategier i selskapet er det slik. Men dette kan endre seg – sjøanleggene våre etterspør også den minste smolten, sier hun.

Fisk i juni
I høst pågår anleggsarbeidet for fullt, her i den østlige delen av Marine Harvest-området. Karene skal opp før årsskiftet, alt skal installeres, tilpasses og ferdigstilles gjennom vinteren
– Og så skal fisken inn i anlegget i juni, opplyser Svante.

En omfattende spylejobb ble også en av høstens viktige oppgraderinger hos Marine Harvest.
Sjøvannsinntakene er kritisk viktige prosesspunkter i smoltproduksjonen til Marine Harvest. Og sjøvannsinntak, de kan gå tett…
– De har grodd igjen over nokså lang tid, og jobben med å rense silene i sjøvannsinntakene ble etter hvert akutt viktig, og nokså omfattende, opplyser driftsleder Svante Brun.

Utenfor hovedkaia til Marine Harvest, på mange meters dybde, er sjøvannsinntakene.

Det var i tidlig-høst at AQS tok fatt på jobben.  Leverandøren med base på Flatanger er en av landets største på service- og dykkertjenester til havbruksnæringa, og har i alt 23 servicefartøy i båtparken. Foran andre leverandører fikk de klarsignal for sin løsning, der de gikk ned med ROV, altså en liten undervannsbåt, og spylte sjøvannsinntakene både innvendig og utvendig.

Facebook Kommentar