Torleif Rommetveit og Stein Harald Engen er strålende fornøyd med samarbeidet om oppgraderingene i el-tunnelen, som går fra Fykan til Glomen.

Siste etappe på el-tunnel

Bilfinger er nå i ferd med siste etappe på arbeidet med Statkrafts el-tunnel fra Fykan til Glomen. Det spesielle og omfattende arbeidet i tunnelen blir ferdig til sommeren.

Utskifting av ledninger og stativer har vært gjort i tre etapper, og Bilfinger har hatt alle oppdragene i tunnelen.
– De har gjort en flott jobb, og har vært veldig løsningsorienterte. Den største usikkerheten var nok knyttet til demontering og riving av det gamle anlegget i den trange tunnelen. Når det var gjort ble prosjektet mer oversiktlig og forutsigbart, sier byggeleder i Statkraft, Stein Harald Engen.

– Dette har vært et spesielt oppdrag, hvor enkelte løsninger har blitt til underveis. Denne siste fasen av oppdraget, er imidlertid mer normal, med færre maskiner i sving. Vi jobber nå med å støpe fundamenter til de nye stativene som skal komme på plass, forteller Torleif Rommetveit i Bilfinger.
Senere skal stativer bygges, og nye kable trekkes inne i tunnelen, før de midlertidige kablene som henger i taket blir fjernet.

Den siste delen av prosjektet har en verdi på rundt 7 millioner kroner for Bilfinger, og sysselsetter fra 5-8 personer fram til ferdigstillelse til sommeren.

Denne saken er hentet fra aprilutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar