I følge rådmannens økonomirapportering for seksjon Oppvekst vil budsjettet for 2018 komme ut i balanse ved årsskiftet.

SFO gir minus

Egenbetaling for den kommunale skolefritidsordningen i Meløy viser en mindreinntekt på rundt kr 600. 000,- for årets åtte første måneder.

Det går fram av en foreløpig økonomirapport som rådmann Hege Sørlie la fram for driftsutvalget sist uke. 42,6 prosent av barna som i november 2017 hadde plass i skolefritidsordningen i meløyskolene, sa fra nyttår opp plassene sine. Fra samme tidsrom ble sats 1 fjernet for å redusere kommunens driftsutgifter. I følge saksutredningen skulle dette kunne gi en økning i inntektene for Meløy kommune med inntil 520.000 kroner per år. Nå viser det seg av det enstemmige kommunestyrevedtaket hadde motsatt effekt.

Les mer her: Sparetiltaket ga 77 oppsigelser

 

Facebook Kommentar