– SETT FERGENE I DRIFT IGJEN!

DEBATT:

Rødt Nordland har hele tida vært mot fylkesrådets kutt i fergetilbudet langs kysten. Nå begynner konsekvensene for alvor å melde seg.

Helt i tråd med lokalbefolkningas advarsler, har kuttene i fergetilbudet i Rødøy og Meløy fått dramatiske konsekvenser, både når det gjelder person- og varetransport. F.eks. vil nødvendige pasientreiser til sykehuset i Bodø i mange tilfeller kreve ekstra overnatting, noe som representerer en kraftig forverring av et livsviktig tjenestetilbud.

Rødt Nordland støtter dem som er rammet av fergekuttene når de nå krever å få de opprinnelige fergetidene tilbake.
Forslaget fra samferdselsråd Svein Eggesvik (SP) om ekstra bussavganger for å bøte på problemene er høyst utilfredsstillende. Rødt frykter at disse ekstra avgangene vil bli «melkerute», som vil føre til at de som bor på Tjongsfjordhalvøya ankommer Bodø mye seinere enn de hadde mulighet til tidligere, og også må returnere mye før med de følgene det får for pasientreiser, næringsliv og annen nødvendig reising.

Videre vil det med denne løsningen ikke bli noen gjennomfartstrafikk mellom Ågskardet-Forøy og Jektvik-Kilboghamn. Vi ser dermed konturene av fremtidige nye rutekutt på første avgang fra Jektvik når man ikke lenger kan vise tilstrekkelig statistikk for å opprettholde den. Slik det er nå er veien stengt mellom Kilboghavn og Forøy 14 timer i døgnet i helgene. Det er uholdbart, og konsekvensene kan være fatale.

Å opprettholde et bedre rutetilbud i turistsesongen, må ses på som en provokasjon mot de fastboende, og et klart uttrykk for at dagens politiske ledelse ikke tar hensyn til folk som faktisk bor i distriktene. Rødt Nordland vil på det sterkeste ta avstand fra denne sentraliseringspolitikken uansett hvilke partier det er som fremmer den. Vi vil også fra Stortinget slåss for at folk i distriktene skal få gode tjenestetilbud, at de ses på som en ressurs og ikke bare en salderingspost.


Synne Høyforsslett Bjørbæk, 1. kandidat til stortingsvalget for Rødt, Karen-Beathe Olaussen, fylkesstyremedlem i Rødt

Facebook Kommentar