Servicebygget med toaletter på Holand er åpent og blir rengjort daglig fra mandag 11. juni

Formannskapets tilsvar til Randi Tinnans debattinnlegg:

Vi registrerer at det pågår en debatt om den tidligere turistinformasjonen på Holand, og ser det nødvendig å bidra med faktainformasjon inn i debatten.

Driften av turistkontoret på Holand ble vedtatt nedlagt av et enstemmig kommunestyre 8. desember 2016. 24. mai i år vedtok kommunestyret å inngå avtale med Svartisen AS om driften av Holand fram til 2020 slik at toalettene holdes åpne og blir vasket. Denne gjelder fra mandag 11. juni. Samtidig stiller kommunen den gamle turistinformasjonen til rådighet for Svartisen AS slik at selskapet får mulighet til å utvikle et kommersielt reiselivsprodukt for markedsføring av reiselivsnæringen i Meløy, i samarbeid med reiselivsaktørene i Meløy.

I neste uke skal kommunestyret behandle forslag til en rammeavtale mellom alle kommunene i Salten og VisitBodø om en helhetlig organisering av reiselivsnæringen i Salten. Avtalen er et resultat av et nasjonalt pilotprosjekt, som Salten Regionråd er initiativtaker til. Hensikten med avtalen er å synliggjøre Salten og Salten-kommunenes opplevelser og attraktivitet som reisemål.

Meløy kommune har gjennom omstillingsprogrammet hatt reiseliv som et av satsingsområdene. Siden oppstarten i 2012 har kommunen bidratt med 7,5 millioner til reiselivet, som igjen har bidratt til å skape 38 nye arbeidsplasser og 19 nye bedrifter. I tillegg har kommunen kjøpt opp eiendommene og driften av Svartisen AS nettopp for å kunne jobbe strategisk med utviklingen av reiselivsnæringen i Meløy. Kjøpet har bidratt til en fornyet interesse for Svartisen spesielt, og Meløy generelt, både regionalt og nasjonalt.

Nordland fylkeskommune har bidratt med 846 000 kroner å gjennomføre hovedprosjekt Svartisen i perioden 2018-2020. I samme periode er Svartisen sammen med Vega-øyene og Lofoten valgt ut som pilotområder for å finne mulige løsninger på problematikken rundt fellesgodefinansiering gjennom et prosjekt med utgangspunkt i besøksforvaltning. Besøksforvaltningsprosjektet er initiert og finansiert av Nordland fylkeskommune. Nasjonalt er det lansert et konsept rundt nasjonale turiststier, hvor Svartisen med Engenbreen og 14 andre turmål, blant annet Preikestolen og Reinebringen, har mottatt støtte for tiltak i 2018.

Meløy kommune ser med glede på den utviklingen som har skjedd de siste årene. At en så stor satsing skaper debatt er bra. Det viser engasjement og framtidstro på en næring som har et stort potensial i regionen.

Formannskapet i Meløy

 

Facebook Kommentar