Innspill fra flere hold: I forkant av kommunestyrets behandling er det kommet innspill til saken fra flere hold, blant annet fra Glomfjord grendeutvalg som mener at å legge ned stedets legekontor er en dårlig løsning. Arkivbilde.

– Samlokaliser i Glomfjord!

– Utredningen som er gjort i forhold til samlokalisering av legetjenesten er for mangelfull, mener Glomfjord grendeutvalg.
I forkant av kommunestyrets behandling av saken la de et nytt forslag på bordet til politikerne.

Anne Mette Meidelsen

– Det er svært uheldig at utredningen verken går i dybden på de økonomiske besparelsene eller bygningstekniske forhold når det gjelder Glomfjord helsehus, sier Bjarne Flaat.
Han er ikke i tvil om at kommunen vil spare penger på å legge legetjenesten i nordbygda til Glomfjord framfor Ørnes.

Besparende
meloylegen-02
Grendeutvalget påpeker at Glomfjord helsehus pr. i dag er kommunens mest moderne helsebygg. Med noen tilpasninger mener de det vil dekke kommunens legetjenester i overskuelig framtid.
– Å sikre fullstendig universell utforming vil enkelt kunne løses, og for samme leiesum som i dag brukes bare for å leie Ørnes legekontor, 1,9 mill., kan hele helsehuset i Glomfjord leies. Det er på 1000 kvadratmeter, og kan samlokalisere dagens tilbud, og også nye helsetilbud, sier Flaat.
– De 400 kvadratmeterne i Ørnes nye omsorgssenter, som er satt av til lege/helseformål, har til sammenligning en prislapp på 16,92 millioner kroner, allerede før de er innredet!
–  Vi har dessuten Nord-Norges største kjemiske bedrift i Glomfjord, og det vil svekke den medisinske beredskapen dersom legekontoret forsvinner herfra. Vi forventer at vurderinger opp mot eksisterende lovverk synliggjøres før noe besluttes i denne saken.

 – Et bestillingsverk

Eier av Glomfjord helsehus, Ellen Merethe Høgsæt, leier i dag ut store deler av bygget til Meløy kommune (hele 2. etasje til lege, helsesøster og jordmortjeneste, 40% av 1. etasje til flyktningkontoret). Leiekontraktene med kommunen går ut henholdsvis i 2021 og 2025.
– Jeg har ikke mottatt noen henvendelse fra Meløy kommune med forespørsel om tilrettelegging og leie av mine lokaler, som i sin tid ble bygget med formålet å kunne samle helsetjenestene under samme tak. Det tar jeg som et signal på at kommuneledelsen allerede har bestemt seg for at legesenteret skal ligge på Ørnes, koste hva det koste vil. Jeg nøler ikke med å kalle dette et bestillingsverk!
Under kommunestyrets behandling etterspurte Per Frøskeland (H) hvorfor det ikke ble gjennomført ei formell høring med berørte parter før saken ble lagt til politisk behandling. Han mente også det var uheldig at kostnadene ved å legge legetjenesten til sykehjemmet ikke er fullt ut belyst.
– Og burde ikke en konkret avtale med Nordtun vært ferdigforhandlet før det brukes som argument for strukturendring? spurte han kommunalsjef Kristin Eide.

Facebook Kommentar