- Produksjonen stopper aldri opp, så røkterne må alltid være på vakt, og oppdage uregelmessigheter, sier Benjamin Piekut.

Profilen: Benjamin Piekut

Alder: 22 år
Stilling: Driftsoperatør og verneombud
Bedrift: Sundsfjord Smolt
Bosted: Kommer fra Sømna, bosatt på Ørnes

– Hvilken bakgrunn har du, Benjamin?
– Jeg kommer egentlig fra Sømna, og tok akvakulturutdanning på Val i Trøndelag. Etter det ble jeg lærling på forskningsstasjonen på Nord Universitet i Bodø, før jeg tok vikarjobber i samme bedrift, men jeg søkte etter fast jobb. I august 2017 fikk jeg jobb her på anlegget til Sundsfjord Smolt, og for halvannen måned siden ble jeg verneombud.

– Hva er det beste med jobben?
– Det er et veldig bra miljø med flinke og trivelige folk her. Det gjør at arbeidsdagene blir trivelige og mer interessante. Samtidig er det viktig at man bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet, og unngår å bli sur og lei, selv om presset kan være stort.

HMS gjelder ikke bare å forebygge akutte skader og hendelser, men også å unngå slitasje og belastningsskader som skyldes feil over lang tid.
Benjamin Piekut

– Hvilke oppgaver har du i bedriften?
– Som driftsoperatør er man med på det meste. Det handler i stor grad på å være med å ta medansvar for hele produksjonen, slik at vi oppnår best mulig resultat. Jeg gjør alt fra å plukke ut død fisk til å analysere vannkvalitet og holde et øye med de ulike maskinene. Det er viktig å kunne se det som skjer i fabrikken. Produksjonen stopper aldri opp, så røkterne må alltid være på vakt, og oppdage uregelmessigheter.

– Hva med jobben som verneombud?
– Jeg har ikke hatt den jobben så lenge, så jeg regner meg fortsatt for å være under opplæring på dette. Men jeg skal følge med på at alt som gjøres her skjer i henhold til HMS-kravene. Det er litt ekstra utfordringer med dette nå, når vi driver utbygging. Bransjen har en god HMS-kultur, men vi må alltid se etter muligheter for forbedringer. Det gjelder ikke bare å forebygge akutte skader og hendelser, men også å unngå slitasje og belastningsskader som skyldes feil over lang tid.

– Hva er mest spennende med denne næringen?
Det at det ligger store muligheter, både for gode inntekter, faste jobber og interessante utfordringer innen næringen. Jeg ser for meg at jeg kommer til å bli i bransjen til jeg blir pensjonist. Jeg ser ikke bort fra at jeg tar videreutdanning eller tilleggsutdanning etter hvert, men i så fall vil det bli for å bli flinkere innen det jeg allerede gjør, eller for å få utvidet kompetansen innen samme bransje.

– Og hva gjør Benjamin på fritiden?
– Når jeg har langfri, bruker jeg å reise heim til Sømna, hvor jeg alltid har masse å gjøre. Jeg er glad i å mekke bil, og bruker en del tid på dette når jeg er der. Jeg skulle gjerne hatt en garasje å mekke i, på Ørnes også, men i mangel av dette blir det nok noen timer med dataspill når jeg er hjemme på Ørnes.

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 2. mai 2018.

Facebook Kommentar