Meløy har flotte naturopplevelser å by på, både på høyfjell og i skjærgården. Men for å oppnå tilflytting, rekruttering og økt bolyst kreves mer. Dette er noe av bakgrunnen for Meløy Utviklings eget Tilflytter- og profileringsprosjekt, som gjennomføres fra i år. Foto: Edmund Ulsnæs og Anne Mette Meidelsen.

Positive, litt usikre

Gjennom seks år med omstilling har Meløy snakket om å øke sin bolyst og attraktivitet for både tilflyttere, besøkende og etablerere. Nå er Tilflytterprosjektet på skinnene, der grendelagene, kommuneadministrasjonen og næringslivet skal nå disse målene sammen. Vi har snakket med fire bygdeledere.

 Maria E. Olsen
Leder Engavågen grendelag
 - En slik satsing mener jeg er utelukkende positiv. Det er viktig å ‘selge’ bygdene i Meløy ut til de som vurderer å flytte hit. Selv er jeg jo herfra, og visste hva jeg flyttet tilbake til, men hvis man ikke har noen til å vise seg kommunen, er det kjempefint med en god hjemmeside med god informasjon. Og at man har en konkret person å henvende seg til med spørsmål.
 - Om det er et slikt prosjekt som virkelig skal til? Det kan kanskje bidra, men fortsatt må kommunen ha noe å tilby, altså boliger og at folk finner de jobbene de er ute etter. Det er uansett viktig å ha én felles plattform der vi viser fram alt vi har å tilby tilflyttere. Foto: Yngve B. Guldbjørnsen.
Frank Andersen
 Leder Glomfjord Grendeutvalg
 - Jeg er ikke negativ til et slikt prosjekt, og ting som innflytterkontor og fadderordning er snakket om i mange år. Og det kan være nyttig med informasjon om tilgjengelige jobber for begge i familien. Vi er stolte av mye i Meløy, men hvis man virkelig skulle involvere grendeutvalgene, så burde dette vært diskutert med oss på en annen måte. For bygdene har mange viktige saker de må jobbe med som ikke løses gjennom dette. I Glomfjord må vi på dugnad stelle torget og holde orden, og da blir det litt irriterende at det brukes masse penger på dette prosjektet, når det ikke følger penger med for bygdenes del. For dét skulle det gjort.
Paul Erik Herstad
 Leder Støtt grendelag
 - Bra prosjekt, men det må tenkes mye mer helhetlig. Når folk vurderer å flytte hit, er de mye mer opptatt av hvordan det er med skole, jobb, bolig, legedekning om de kan bli gamle i denne kommunen, enn hva de skal gjøre på fritiden. Men, kanskje er dette en bra begynnelse - man lykkes med det man vil lykkes med. Selv kom jeg hit i 2005, og kommer ikke til å flytte, det er en bra kommune å bo i. Men jeg savner mer handlekraft på rådhuset i en del saker, fyllinga på Ørnes er et godt eksempel, og i mange saker synes jeg byråkratiet er tafatt. Som i Gildeskål burde også alle bygdene hatt grendeutvalg, slik at man blir høringsinstans i mange saker.  Foto: privat
Line Voll Bang
 Leder Ørnes Grendeutvalg
 - Omdømmebygging er viktig, og det har vel ikke vært for mye av dét etter at REC la ned. Og viktig å samle informasjon om alle typer jobber som er mulig å søke på, pluss et sted å henvende seg for å få informasjon når man vil flytte hit. Å ønske tilflyttere velkommen er viktig, og kanskje også kartlegge grunnene til at noen drar. Meløy har mange sterke bygder, og alle er stolt av sin bygd, med god grunn – vi har mye i hele Meløy å være stolt av. Men, det er viktig å se på disse godene samlet. Hver plass kan ikke ha alt, og hver bygd må ikke bli så opptatt av å hegne om sitt eget at man glemmer at løftet for Meløy må vi alle gjøre i lag. 

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 30. mai 2018.

 

Facebook Kommentar