Her bygges Europris, vår engasjerte debattant stiller spørsmål om hvorfor ikke denne forretningen legges til Ørnes sentrum og fyllinga. Vil et "Ørnes 3" se dagens lys når åpningen er et faktum?

Ørnes 1, 2 og 3

Det er bare ikke mulig å forstå, selv om man har forsøkt i lang tid. Meløy har politikere og administrasjon som snakker seg varme om «en helhetlig kommune», mens alle beslutninger de serverer bygger opp om det motsatte.

Aller først;
– vi kan øyeblikkelig avlive uttrykket «bygdestrid». Det framstår som klinkende klart at innbyggerne i kommunen i stort flertall er vettuge folk, som står på for sine bygder og prøver å få ting til å fungere med det man får tildelt. Uten disse engasjerte og aktive innbyggere i de forskjellige bygdene hadde vi ikke klart oss gjennom to store omstillinger i kommunen.

På spørsmål om hva denne bygdestriden egentlig består i, er ofte svaret: – «alle skal jo ha alt. Hele tiden. Og det må jo gå på bekostning av noen.»
Javel? Er ikke det et prioriterings- og fordelingsspørsmål for noen med overordnet ansvar?, tenker man i sitt stille sinn. Og jo, det er det.
Politikere og administrasjon er som foreldre i en familie. Når ungene (bygdene) ber om saker og ting, er det opp til foreldrene å vurdere familien som helhet, og hvilken fordel/nytte ønsket har for alle. Det
skal også – ikke minst – vurderes hvilken effekt avgjørelsen får for hele familien.

Vår familie Meløy har dessverre fått foreldre som er mer eller mindre permanent ute av stand til å vurdere helheten i noe som helst.
Det bør ringe en bjelle for politikere som hyppig tyr til ordet «bygdestrid» om alt mulig, når man oftere og oftere opplever at innbyggerne er enige på tvers av bygdegrensene. I disse sakene ser man konsekvent administrasjon og politikere på motsatt side. Vi ser om og om igjen at politikere sørger for
gjennomslag i saker der flertallet i befolkningen rister på hodet, og er enige om at dette bærer galt avsted. Bygdestrid eksisterer kun som et begrep hos politikerne våre, som et påskudd for å gi innbyggerne skylda for hodeløs styring.

Og så var det denne «helhetlige kommunen» da.
Det må bli slutt på at politikere og administrasjon får lov å skyve argumentet «bygging av et sterkt sentrum» foran seg i alle avgjørelser. Alle som har vært vitne til hva denne «styrkingen av sentrum» har ført med seg, skjønner at dette ikke lenger har troverdighet.
Fyllinga som skulle bli dette «sterke sentrumet» ligger der. Brukt kun til bobiler, tivolier og gruslager.

For enkelhets skyld kan vi ta det siste eksempelet på muligheten for å bygge et sterkt sentrum: etableringen av Europris i kommunen. Vi vanlige dødelige mener at det ville vært både logisk og fantastisk med Europris på fyllinga i Ørnes 2. Butikken ville blitt en magnet som også ville fylt de andre
butikkene rundt.
Spesielt bra ville det blitt fordi Europris bygger et næringsbygg som skal huse flere butikker enn bare deres egen. Men har Europris fått et riktig godt tilbud om å etablere seg på fyllinga? Ingen vet!
Etablerer Europris seg i sentrum? Nei! De etablerer seg flere kilometer unna Ørnes 2, og etablerer helt naturlig et nytt sentrum.

Vi får altså Ørnes 1, 2 og 3!
Det er tydeligvis greit å spre ting rundt omkring, så lenge det bare spres på Ørnes?
I stedet for å tilby Europris gode vilkår for å etablere seg på fyllinga, har man altså gått god for en løsning som ikke gjør Meløys «sterke handelssentrum» til annet enn en ansamling offentlige kontorer,
private leiligheter på toppen av et bygg med noen få butikker i kjelleren (hva skjedde med 100-meters sonen og regulering for privatboliger?), og et framtidig sykehjem som så langt ikke er annet enn et urealistisk og økonomisk uforsvarlig luftslott. Litt av «handelssentrum», gitt!

Det koster penger å ikke ha en helhetlig plan! Så det hadde vært greit å få vite;
– Hva vil det koste næringslivet i Ørnes 1 og 2 at en så sterk aktør som Europris samler flere butikker i sitt eget bygg, i et nytt sentrum? Europris vil selvsagt velge å leie ut til aktører i nybygget som komplementerer Europris, noe som betyr at kundene får flere og bedre tilbud i ett bygg i Ørnes 3, enn i Ørnes 1 og 2. Hva vil det koste næringslivet i Ørnes at vi har politikere som ikke tilbyr Europris så gode vilkår på fyllinga, at de setter opp bygget sitt der? Å la Europris bygge på fyllinga ville også gitt
kommunen et næringsbygg for senere bruk, i det tilfelle at Europris trakk seg ut av kommunen igjen.

Og når vi er inne på hva det koster å ikke ha en plan for en «helhetlig kommune»;
– hva koster det Meløy å ha politikere som er villig til å betale dyr leie i årevis for et helsebygg i Glomfjord, men samtidig nekter å bruke det til hva det er konstruert for? Stort sett alle man spør er overbeviste om at dersom bygget hadde ligget på Ørnes, ville det blitt tatt i bruk. Denne «styrkingen
av sentrum»-politikken fører altså med seg utgifter og løsninger som er komplett idioti satt i system.
– hva koster det Meløy å ha politikere som ikke er villig til å senke kostnader i administrasjonen, når vi på alle statistikker har skyhøye driftskostnader i forhold til kommuner på samme størrelse? Hva koster
det Meløys innbyggere, at vi har politikere som i stedet for å senke administrative kostnader heller ønsker å innføre eiendomsskatt?
Hvorfor senkes ikke antall mellomledere i administrasjonen, når vi vet
at gjennomsnittlig antall personer pr. leder er sju? Hva er det som er så utfordrende i en liten kommune som Meløy, at en leder ikke klarer å ha personalansvar for flere enn sju stykker?

Hvor lenge skal politikerne få lov å opprettholde dette nivået på administrasjonen, fordi de roper «eiendomsskatt» som løsning på sløsingen?
– hva koster det Meløy å ha politikere og administrasjon som ikke vil ta inn over seg at behovet for helsetjenester for gamle og syke forandrer seg i framtiden, og at det svindyre sykehjemmet (med én plass mer enn det som står der i dag) ikke vil oppfylle noen som helst av de framtidige behovene?

– hva koster det Meløy å ha politikere og administrasjon som la ned sykehjemmet i Aspdalen, før det eksisterte en vettug erstatning for disse plassene?
Vi har alle sett avisoppslagene om at Meløy troner skyhøyt på listen over antall liggedøgn på sykehuset i Bodø, for mennesker som ellers ville kommet hjem til Meløy og blitt innkvartert enten i Aspdalen eller i sentrumsbygget. De utgiftene er en direkte følge av politikere som tar avgjørelser som ikke huter hjemme noen steder. Det verste er likevel at man
i dette tilfellet har konkrete menneskelige lidelser som resultat. Gamle og syke får ikke den hjelpen de skal ha!

Ansvaret er dyttet over på pårørende og hjemmesykepleie/hjemmetjenesten. Så stiller kommunen seg opp med alvorlig ansikt, og klager på at utgiftene i helsesektoren er så umulige å
komme til livs. Gratistips til politikerne; – det ville hjulpet på utgiftene dersom kommunen slapp å ha et overarbeidet hjemmesykepleie- og hjemmetjenesteapparat, fordi gamle, syke og pleietrengende må
ligge hjemme i stedet for i et egnet helsebygg. Det nye sykehjemmet til fantasipris har EN plass mer enn bygget som ligger i sentrum. Hvordan plassene fra bygget som ble nedlagt i Aspdalen skal erstattes har ingen sagt noe om ennå.

Det er noe som er alvorlig feil, når kommunens innbyggere både forventer og aksepterer innstramminger og besparelser, mens politikere og administrasjon tar avgjørelser som helt klart er kjemisk rensket for denslags!

Økninger i, og innføringer av, nye skatter og avgifter skal tydeligvis løse
alt. At man bør vise måtehold og evne til innstramminger på de rette stedene streifer tydeligvis ikke  verken politikere eller administrasjon.
Det er rett og slett blitt slik at sympatien for å bygge et «sterkt sentrum», og troen på at noen vil bygge «en helheltlig kommune», ikke lenger er tilstede. Alt folk ser er at det ikke eksisterer helhetlige planer på noe som helst. Argumentet om at «alt må ligge på Ørnes» kan ikke lenger forankres i
påstanden om at det er viktig med et sterkt sentrum. Vi ser ikke noe til denne sentrumsbyggingen.

Vi er møkk lei, for å si det pent.
Alt vi ønsker er en politiker eller to som stiller seg opp og lover at fornuft skal gå foran luftslott?

Engasjert meløyfjæring

Red anm: Europris bygger kun til eget bruk per dags dato.

Facebook Kommentar