Opsjonsavtalen til Ørnes Handelseiendom AS er forlenget under forutsetning av at videre fremdrift i saken blir gjennomført i tråd med korrigert fremdriftsplan. Utfra den fremlagte fremdriftsplanen er det realistisk at byggestart blir vår 2018.

Opsjonsavtalen forlenget

Kommunestyret har vedtatt å forlenge opsjonsavtalen for utvikling av Ørnes sentrum til 31. desember i år.

I november i fjor søkte Ørnes Handelseiendom om forlengelse, med begrunnelse at prosessen med å få utbyggingsavtalen på plass har tatt lenger tid enn først antatt. Avtalen om overtakelse av opsjonsavtale fra Meløygruppen AS har også tatt lengre tid enn beregnet å få på plass.

Det var i 2010 at Meløygruppen AS vant kommunens utbyggingskonkurranse, og den opprinnelige opsjonsavtalen fra 2011 er dermed nok en gang utsatt.

 

Facebook Kommentar