Han er administrerende direktør i Bodø Industri, og fra i fjor styreleder i Meløy BedriftsService. Der ønsker Børge Bøyum soliditet og trygge arbeidsplasser, men også å snuse på nye muligheter.

Ønsker: trygging og utvikling

Styrelederen er den klart yngste i bedriftsstyret. Nå vil han ha god og lønnsom kjernevirksomhet i Meløy BedriftsService. Men ser ikke mørkt på næringsutvikling.

Børge Bøyum (43): befalsskole, krigsskole, 12 år i Forsvaret. Utvikler og selger av helsetjenester i Friskhuset, Unicare og Stamina – i sistnevnte salgssjef i Norge. Fra juni 2016 ny administrerende direktør i Bodø Industri etter Morten Hugo Olsen.
– I Meløy BedriftsService ser jeg et godt team som jobber hardt for å yte god service, og er stolt av det de leverer, sier Børge Bøyum til Ny Næring.
Som sjef for Bodø Industri representerer han den nest største av eierne i Meløy BedriftsService, når han siden i fjor sommer har plass i styret. Og ikke bare erstatter for Morten Hugo Olsen, men som styreleder.
– Jeg ønsker at mitt fotavtrykk i Meløy BedriftsService skal være soliditet og trygge arbeidsplasser. Men også at vi snuser på nye muligheter, forteller han.

Sikre og utvikle

Ny Næring juni 2016.

La oss se på klippet som følger denne artikkelen. I juni 2016 presenterte Ny Næring ‘pensjonist-styret’ i Meløy BedriftService. Finn Nordmo, Lothar Maruhn, Morten Hugo Olsen og Kristine Haukalid – sammen med daglig leder Mary-Ann Selfors var de en særdeles erfaren forsamling, med en gjennomsnittsalder på hele 67 år. Så var det under fjorårets generalforsamling at både Maruhn, Nordmo og Olsen takket pent for seg, og den om lag 30 år yngre Bøyum overtok ledelsen. Haukalid (f. 1955) er med videre, og andre styremedlemmer er i dag Leif Kristiansen (f. 1957) og Rose-Lill Olsen (f. -62).
– Først og fremst skal vi styrke kjernevirksomheten vår som lønnsom og bedre for kundene. Og vi skal ikke begynne noen egne industrieventyr. Men, vi må delta i utvikling, og det er ikke bare gründere som kan ha nye idéer – vi deltar gjerne i næringsutvikling hvis vi det er formålstjenlig.

Noe helt nytt
Tjenesteleverandøren Meløy BedriftsService har før stått bak nyskaping. Resirk-behandlingen for REC Wafer ble etterhvert selskapet Si Pro, med mer enn 30 ansatte.
– Nå har vi lagt bort et prosjekt på gjenvinning av glassfiber – det krever for mye forskning og investering til å være noe for oss. Samtidig satser vi nå på noe helt nytt, nemlig språkopplæring for helsepersonell, understreker Børge.

Først og fremst skal vi gjøre kjernevirksomheten vår lønnsom og bra. Men vi deltar gjerne i næringsutvikling hvis vi ser det formålstjenlig.
Børge Bøyum

Emil Hansen, opprinnelig fra Meløy, formidler leger og sykepleiere til norske kommuner. Før reisen til valgt kommune, gjennomgår de intensiv norskopplæring i Kompetansehuset Meløy. Tilrettelagt av, nettopp, Meløy BedriftsService. Fire sykepleiere til Meløy er gjennom programmet – nå er seks nye i gang.

Test med potensial
– For vår del er dette en test, men jeg tror det har stort potensiale – med eldrebølgen har norske kommuner et stort behov for helsepersonell. Og dette er mye rimeligere enn vikarbyråer, mener han.
– På kurs og kompetanseheving, der ser jeg også at vi kan satse og utvikle enda mer.
–  Og hva med opplæringskontoret til Meløy BedriftsService?
– Vårt opplæringskontor har vært blant de beste i landet og en stor ressurs for næringslivet. Nå krever lovverket at opplæringskontoret skal eies av lærebedriftene selv, og det blir nå organisert i en egen forening. Mer enn av økonomi og omsetning er jeg opptatt av at vi skal ivareta våre ansatte, og at vi sikrer at Meløy beholder denne meget gode tjenesten, understreker Børge Bøyum.

Denne saken er hentet fra februarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar