Viktige jobber har altså falt på plass for Terje Halsan AS.

Og her er….oppdragsnytt

Både hyggelig og spennende var det nok for entreprenør Reipå Knuseri her om dagen, da nyheten kom at bedriften vant anbudskonkurransen om en stor rivejobb for Statkraft, i Glomfjord.

– Ja, vi begynner nå i månedsskiftet, og da har vi jobb for 5-6 mann gjennom vinteren og fram til mai eller juni, sier daglig leder Frank Robert Svendsgård fornøyd.

Jobber som går gjennom den normalt litt ‘trege’ vinteren er alltid hyggelig for anleggsentreprenører, og vi husker at Knuseriet forrige vinter ikke unngikk enkelte permitteringer. Oppdraget for Statkraft består i å rive 25 gamle kraftmaster på strekningen fra Fykantunnelen til rett ved industriparken. I tillegg skal det såkalte linjelager-bygget nederst i Bjarne Eriksensvei rives, samt inntakshuset i Glomen. For Svendsgård & Co er oppdraget verdt rundt 10 millioner kroner.

Viktige jobber har altså falt på plass for Terje Halsan AS. Som mange allerede vet, er Glomfjord-entreprenøren sentral helt fra starten når det nye omsorgssenteret på Ørnes i disse dager har byggestart. Halsan fikk nemlig oppdraget med grunnarbeidene, som betyr nokså mye:
– Om lag 4.000 kubikkmeter med masse skal tas ut, før det blir oppfylling av ny masse, komprimering og fundamentering. I tillegg en del flomsikring langs elva, nye sluker, ny vannledning, ja vann og avløp utvendig, med overvannsløsninger, opplyser prosjektleder Håvard Jentoftsen i Terje Halsan AS.

Facebook Kommentar