Må etablere: Tidligere i år la Yara i Glomfjord nye vannledninger fra Hydrodammen til fabrikkområdet. Meløy kommune kjøper vann av Yara i Glomfjord, og når de gamle ledningene kobles ut vil ikke kommunen lenger ha tilgang på vann. Dermed må Meløy kommune etablere et nytt vannverk med påkobling til de nye vannledningene til Yara. Arkivfoto

Nytt vannrenseanlegg ut på anbud

Glomfjord vannverk består i dag av to separate renseanlegg. Ingen av disse er godkjent av Mattilsynet grunnet manglende hygieniske barrierer. Kommunestyret vedtok i 2015 at vannverkene i Glomfjord skal slås sammen til ett, og i løpet av høsten legges Glomfjord nye vannrenseanlegg ut på anbud. Vannverket skal ha høydebasseng og membranfiltrering i tillegg til UV- stråling av vannet. Dette vil sikre tilstrekkelig barrierehøyde, som er påkrevd i drikkevannsforskriften. Anlegget skal også levere brannvann, i tråd med forskriften om brannforebygging. Kostnaden for hele prosjektet vil bli ca 30 millioner.

Facebook Kommentar