Magne Johansen fra Solhaug Byggevare, er bas på arbeidet med oppføring av det nye Miljøtorg Halsa.

Nytt Miljøtorg Halsa

Forskalingssnekker og bygningsarbeider Magne Johansen (60) sørger for at det nye miljøtorget på Halsa, blir godt forankret til grunnen. Til høsten skal alt være klart for å ta imot alle typer avfall, fra folk og bedrifter i sørbygda.

Endelig skal sørbygda i Meløy få sitt eget sentralt plasserte miljøtorg, med mottak for alle typer avfall.

Ett bygg og kontainere

Prosjektleder Kåre Danielsen

– Det er bare én bygning som skal settes opp. Den skal romme mottak av spesialavfall og klær, i tillegg til kontorer for de ansatte, forteller prosjektleder Kåre Danielsen hos Solhaug Byggevare as.
I tillegg skal området ha plass til kontainere for alle andre typer avfall. Solhaug Byggevare har fått oppdraget med å lage det nye avfallsmottaket som ligger langs Holandsfjordveien på Halsa. Jobben har en verdi på rundt 4 millioner, og 1-4 mann vil være i sving fram til overlevering 3. september.

Fullverdig mottak
– Dette blir ingen underavdeling av noe annet mottak, men et fullverdig mottak, på lik linje med alle de andre mottakene vi har i Salten, forteller Arnt E. Pedersen som er kommunikasjonsansvarlig i Iris.
Anlegget skal derfor være mottak for alle typer avfall, og utformes på samme måte som Miljøtorg Reipå. De to anleggene blir likestilte og skal driftes sammen.

Lokalt krav

Arnt E. Pedersen

Det var lokalutvalget på Halsa som i sin tid tok initiativ til ett miljøtorg i sørbygda. Den lange avstanden til Reipå gjorde at for mye avfall ikke ble gjenvunnet, og i 2015 hadde lokalt næringsliv, lokalutvalget og Iris et møte som førte til at man begynte å se på mulighetene for etablering av avfallsmottak på Halsa.
– Vi vurderte at befolkningsgrunnlaget og næringslivets behov utgjorde et godt grunnlag for å jobbe videre med saken. Vi satte i gang for å finne egnet tomt og så på mulighetene for etablering av et nytt miljøtorg på Halsa, sier Arnt.

Enkelt
Det nye anlegget får en sentral beliggenhet ved Holandsfjordveien, slik at det blir lett tilgjengelig.
– Målet er at mest mulig avfall skal leveres til godkjente mottak, og det må derfor være enklest mulig for folk å få gjort dette, forklarer Arnt.
Alt avfall som leveres til miljøtorget, blir fraktet bort til gjenvinning.
– Å deponere avfall har vært forbudt siden 2009. Bare enkelte typer spesialavfall er tillatt å deponere, og da bare på spesielle steder, forteller Arnt, som gleder seg til offisiell åpning av Miljøtorg Halsa til høsten.

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 30. mai 2018.

Facebook Kommentar