Leder for Plan og kommunalteknikk, Merethe Skille, er ansvarlig for arbeidet med strategisk næringsplan som skal behandles politisk i desember 2018.

Nå utformes næringsplanen

En strategisk næringsplan for Meløy kommune er nå under utarbeidelse. Planen skal være retningsgivende for Meløys prioriteringer når det kommer til næringsutvikling i årene framover. Nylig ble det avholdt et folkemøte der innbyggerne kunne komme med innspill til satsningsområder og tiltak. Områdene industri, havbruk, reiseliv, private helse- og omsorgstjenester, miljøvennlig oppdrettsproduksjon og handel var blant innspillene som kom inn. Forutsetningene for å lykkes med næringsarbeid, mente de 35 fremmøtte ligger i gode arealplaner, god infrastruktur og gode kompetansemiljø.

– Det trengs å øke kompetansen om næringsutvikling, iverksettes trivselstiltak og satses på bransjenettverk. Avgiftsnivået bør ikke øke, og alle meløyfjæringer bør være gode ambassadører både innenfor og utenfor kommunegrensen, finner vi i referat fra møtet.

Facebook Kommentar