Se, så fint! Ryddigere lokaler og bedre system i arbeidsutstyret gir bedre og mer effektive dager, sier fem hos Bilfinger som har jobbet med forbedringsprogrammet Bunnplanken i hele år. Fra venstre på bilder fagarbeiderne Svein Kibsgaard, Jørgen Rafaelsen (mekanikerlærling), Roar Nygård, Virgil Anbakk og Kristoffer Karlsen.

Mer orden, bedre dager

Bilfinger-staben har brukt 2018 til å rulle ut forbedringsprogrammet Bunnplanken. Nå kommer resultatene, i form av mer effektive arbeidsdager. Men også mindre stress.

– Se, så fint det blir!
Jørgen Rafaelsen viser fram de ‘nye’ verkstedene hos Bilfinger. Stillasene er sirlig stablet og raskt klar til innsats, arbeidsbenkene er ryddige og klare til nye oppdrag, og skapene har bilder og tekst som viser det faste innholdet.
– Jeg leter mindre etter utstyret jeg trenger, nå enn før, så dette ser bra ut. Vi lærer det på skolen, også, at vi jobber med dyrt utstyr, og da er det viktig å lagre det og bruke det på rett måte, sier industrimekanikerlærlingen.

(teksten fortsetter under bildet)

Se, så fint! Ryddigere lokaler og bedre system i arbeidsutstyret gir bedre og mer effektive dager, sier fem hos Bilfinger som har jobbet med forbedringsprogrammet Bunnplanken i hele år. Fra venstre på bildet fagarbeiderne Svein Kibsgaard, Jørgen Rafaelsen (mekanikerlærling), Roar Nygård, Virgil Anbakk og Kristoffer Karlsen.

Å ha på stell
Jørgen og flere av kollegene er med på en bilderunde når Ny Næring skal skrive om Bunnplanken. Hovedhensikten bak forbedringsprogrammet er å få fornyet kontrakt med kunder som stiller spesielt strenge krav, og dessuten å innfri de økonomiske kravene fra Bilfinger-eierne. Og, selvsagt: sikre egne arbeidsplasser.
– Et problem har vært at vi bruker mye arbeidstid på å lete etter verktøy og utstyr. Mye tid går bort, tid vi burde brukt til å få jobben gjort. Nå har vi egne skap for utstyr vi bruker daglig, og tydelig merking på skap, hyller og benker. Og alt skal tilbake dit det hører hjemme, før jobben er ferdig, sier Virgil Anbakk, som er hovedtillitsvalgt for de ansatte i Glomfjord.
– Når mulige kunder er innom, er det viktig at de får se at vi har ting på stell, og at de ser at vi vil kunne gjøre gode jobber for dem, også, mener han.
I årets forhandling med ledelsen er det forhandlet fram en liten ‘bonus’ til staben for å prestere forbedringene som ligger i Bunnplanken-programmet.

Et problem har vært at vi bruker mye arbeidstid på å lete etter verktøy og utstyr. Mye tid går bort, tid vi burde brukt til å få jobben gjort. Virgil Anbakk

(teksten fortsetter under bildet)

Se, så fint! Jørgen viser fram verkstedet med arbeidsbenker som er klar for neste oppdrag.

Bedre med Bunnplanken
Glomfjord-stabens mål er for det første å få enda bedre orden og system i alle deler av produksjonslokalene, slik at alle typer oppdrag kan utføres raskt og effektivt for kundene. Det andre målet er en forbedret sikkerhetskultur, der alle ansatte lager sine personlige sikker jobb-analyser før arbeidsstart.
– Og det tredje er å utnytte arbeidsdagene enda bedre. Hvis noen har for vane å komme inn døra halv åtte på morgenen, er dette en utfordring. For da skal man egentlig være i gang, og allerede ha laget en plan for dagen, forteller hovedverneombud Svein Kibsgaard.
– Arbeidet med Bunnplanken har bedret på dette, og at det stilles tydeligere krav. Dette gjelder også lederne, som nå virker bedre forberedt når de kommer på morran, mener han.

(teksten fortsetter under bildet)

Se, så fint! Merking utenpå skap og fast innhold inne i skap. Dette har Bilfinger-staben blitt langt flinkere på, forteller hovedtillitsvalgt Virgil Anbakk.

Mindre stress nå
Bilfinger jobber i høst med en stab på drøy 60, der 8-10 er innleide. Over noen år der Yara forbedrer, effektiviserer og selv utfører flere vedlikeholdsoppgaver, har Bilfinger jobbet seg inn i andre markeder for å få flere ben å stå på. Havbruk og kraftverk er gode eksempler, der vedlikeholdsleverandøren hyppig reiser til kunder som Marine Harvest, Gildeskål Forskningsstasjon og Statkraft.
– Hvis vi jobber godt med Bunnplanken blir det også mindre stress. For når vi skal levere til en viss pris, og det ikke er et godt system i lokalene våre, blir det stress for å komme i havn med jobben, mener Svein.
Elektrikeren har lang fartstid i bedriften, i likhet med mekaniker Virgil. Yngstemann er Jørgen, med bare et drøyt år i verkstedene.
– Jo, det kan hende det er en fordel å være ung og får dette inn helt fra læretiden, for da vokser jeg liksom opp med hvordan det skal være fra nå. Det er alltid litt delte meninger om endringer, men slik jeg tenker så får jeg begynne med meg selv og den forbedringsjobben jeg skal gjøre, sier Jørgen.

Hvis noen har for vane å komme inn døra halv åtte på morgenen, er dette en utfordring. For da skal man egentlig være i gang. Svein Kibsgaard

 

Klar for forhandling

Bilfinger kjører forbedringsprosesser foran neste års vedlikehold-forhandling med Yara. Sjefen ser fine framskritt.

– Vi har vel alle hatt håndverker hjemme oss, og da vil vi jo nødig betale for uproduktiv tid. Slik er det her i Bilfinger også, og for eksempel overfor Yara, vår største kunde.
– Kunden skal ikke betale for tiden vi bruker på å lete etter utstyret vårt, fastslår daglig leder Fred Inge Kristensen i Bilfinger i Glomfjord.
Han snakker om konsernets store forbedringsprosjekt Bunnplanken, som er rullet ut i alle enheter i år. Effektiv orden, effektiv dag og grønn sone er de tre hovedoverskriftene. I Glomfjord jobber Fred Inge og staben for enda bedre struktur og effektivitet i arbeidsdagene og bedre orden, renhold og ryddighet i produksjonslokalene. Ønsket resultat: bedre arbeidsdager for de ansatte og enda mer fornøyde kunder.
– Neste år skal den reforhandles, den svært viktige femårsavtalen vi har på vedlikehold for Yara. De jobber selv med store forbedringsprosesser, og skal utføre mer enn før av førstelinjevedlikeholdet sitt.  Alle kan bli bedre, og for å sikre våre egne arbeidsplasser må vi vise at vi også kan forbedre oss og jobbe enda mer effektivt, sier Fred Inge.
– Og jeg ser helt klart at vi har gjort framskritt, for eksempel på pausekultur. Nå er vi blitt mye flinkere til å legge pausene slik at det passer med arbeidet, ikke omvendt. Det er fremdeles en stykke vei å gå, men vi er på rett vei.


Fred Inge Kristensen

 

 

Facebook Kommentar