- Å ha det bra på skolen er å bli kjent med hverandre! Luna og Henning (i midten) er 1. klassinger ved Meløy videregående skole, og synes Drømmeskolen og bli-kjent-øvelser er midt i blinken. Gruppeklemmen ledes av elevmentorene Kyi Kyi Than Winn (f.v.), Marie Rommetveit og Emma Rapunsel Johnsen. Malin B. Ulsnæs var ikke tilstede da dette bildet ble tatt. Alle foto: Edmund Ulsnæs

Mentor-klem for trivsel og trygghet

Denne saken er fra septemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.

De må intervjue hverandre om drømmene de har, og de tvinges til å bli kjent på tvers av bosted. Slik gir elev-mentorene ved Meløy videregående ferskingene en sammensveisende skolestart.  

– Jeg trodde det skulle bli litt skummelt å begynne på nye skole, men det gikk mye bedre enn jeg trodde. Dette er den fjerde skolen jeg går på, og ved de andre tre tok det nok lengre tid før jeg ble kjent med folk, ja! smiler Luna Victoria F. Kvitvik (15).

Godt engasjement når andreklassingene og elevmentorene Kyi Kyi og Marie kusker førsteklassingene gjennom bli kjent-oppgaver.
Godt engasjement når andreklassingene og elevmentorene Kyi Kyi og Marie kusker førsteklassingene gjennom bli kjent-oppgaver.

Inndyr-jenta har akkurat vært med på en gruppeklem sammen med Henning Bang (16) fra Tjongsfjord og tre av elevmentorene ved Meløy videregående skole.

– Vi er 29 i klassen, og dét er jo ganske mange. Alle er litt sjenert de første dagene, men når vi tvinges til å være sosiale, blir det bedre. Jeg tror dette funker, mener Henning.

Ikke bare komfort
Vi befinner oss i biblioteket – befriende fritt for pulter, bare stoler, satt mot hverandre to og to. Masse unge fjes, de intervjuer hverandre. Ikke ‘Hva heter du?’ og ‘Hvor kommer du fra?’, men:

– Hvilke drømmer har du? Hvilken person betyr mest for deg? Sånne ting som ikke kommer opp hvis man ikke spør, litt utenfor komfort-sonen. Og vi setter sammen folk på tvers av skoler og steder de kommer fra, sier Emma Rapunsel Johnsen fra Grønøya.

Luna Victoria F. Kvitvik
Luna Victoria F. Kvitvik

Hun er den ene av årets fire elevmentorer ved skoleavdelingen på Ørnes. Og har laget oppgaven som ‘ferskingene’ akkurat nå tvinges gjennom, før hun leder hun gjennomgangen sammen med mentor-kollegene Marie Rommetveit og Kyi Kyi Than Winn.

Bryter opp grupper
– Man holder seg gjerne i en gruppe med de som kommer fra samme skole, og da bruker man lengre tid på å bli kjent med andre. Vi forsøker å bryte opp slike grupper, vi skal lage bånd mellom alle elevene. For når alle blir kjent med alle, blir det bedre klassemiljø, folk blir tryggere og trives bedre, mener Marie.

Som ved skolens avdelinger i Glomfjord og på Inndyr, presenteres elevmentorene allerede første skoledag. De har et tett program og en viktig rolle når et kull med 15-åringer skal få en best mulig start ved sin helt nye skole.

– Hvis skolen er et bra sted å være, vil du være der. Da lærer du bedre, mener Henning.
– Ja, og hvis du er veldig sjenert og ikke tør si noe i klassen, selv om du egentlig kan svaret på ting, så går det ut over det faglige, skyter Luna inn.

Psykisk helse viktig
Det er tredje året at Meløy videregående skole ruller ut elevmentor-ordningen sin – en del av satsingen Drømmeskolen, som igjen er utviklet av den ideelle organisasjonen Voksne for Barn.

– Hovedhensikten er å lage et godt psykososialt miljø for elevene, og elevmentorene er viktige for at alle skal bli sett – ikke bare av lærere, men av medelever, og føle seg trygge, forklarer rådgiver Lissbeth Hovdal.

– For er du utrygg, så hemmer det læringsprosessen. Det er nok mye vanligere at unge ikke har det bra i dag, enn da jeg begynte her for 20 år siden. Et slikt program er viktig fordi vi må være stadig mer opptatt av psykisk helse og hvordan elevene har det, ikke bare tenke på det faglige, sier hun.

mvs-drommeskole-kyi
Kyi Kyi Than Winn (17), Inndyr
– Jeg var selv litt nervøs da jeg kom hit som 1. klassing i fjor, men elevmentorene var flinke til å få oss til å snakke masse sammen, og ha artige aktiviteter. Da ble det god stemning, og det er derfor jeg også hadde lyst til å bli elevmentor.

mvs-drommeskole-marie
Marie Rommetveit (17), Ørnes
– Jeg ble ganske inspirert av fjorårets elevmentorer. Jeg hadde ikke opplevd dette før – at elever kom inn og pushet oss til å bli bedre kjent. I vår klasse er alle enig om at dette var viktig for at vi i dag har et veldig godt klassemiljø.

mvs-drommeskole-malin
Malin B. Ulsnæs (19), Ørnes
– Jeg er opptatt av at alle på skolen skal kjenne hverandre, og at vi kommer overens på tvers av klassene. Jeg synes det er viktig at 1.klassen får en bra start på året, og at de får et bra grunnlag for de 3 årene på videregående skole.

mvs-drommeskole-emma
Emma Rapunsel Johnsen (16), Grønøya
– Vi var to fra Enga skole da jeg begynte her, og jeg kjente jo ingen. Elevmentorene gjorde mye for meg slik at jeg ‘kom inn’ i klassen og at miljøet ble bra. Jeg har rett og slett lyst til å bidra, sånn at årets 1. klassinger får en like bra start

Respekt. Bli sett. Effekt.
Rektoren ser stor effekt av Drømmeskolen. Og vil videreføre.

– Dette er det tredje og siste året vårt i programmet vi deltar i. Men vi ønsker allerede å videreføre satsingen, forteller rektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregående skole.

Hans ansatte har fått veiledning fra Voksne for Barn, organisasjonen som i 50 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. Kjetil har egne elevmentorer og egne ansvarlige for Drømmeskolen både på Inndyr, i Glomfjord og på Ørnes.

Kjetil fagervik, rektor Meløy Videregående skole,
Kjetil Fagervik, rektor Meløy Videregående skole.

– Ingen tvil om at vi ser effekten på de elevgruppene som går gjennom programmet. Det dreier seg om at den enkelte eleven skal bli sett og respektert, og at den enkelte skal si fra, og at man skal si fra på en ordentlig måte, mener Kjetil.
– Samtidig er dette en forlengelse av det vi har jobbet med i mange år, nemlig å lage en bedre skole der ingen faller ut, og at vi skal bli gode i lag.

Meløy videregående skole
Skoleåret 2017-18 har Meløy videregående skole i overkant av 260 elever, og om lag 80 ansatte. Skolen rekrutterer i hovedsak elever fra Meløy, Gildeskål og Rødøy, men også fra øvrige deler av landet, ikke minst til linjene for teknikk og industriell produksjon (TIP) i Glomfjord. Tilbudene gis fra i alt tre avdelinger, der Inndyr håndterer naturbruk og fiske og fangst og Ørnes har studiespesialisering. I Glomfjord ligger hovedadministrasjonen, samt utdanningstilbud i TIP, elektrofag og helse- og oppvekstfag. Rektor ved Meløy videregående skole er Kjetil Fagervik, mens studierektorer er Kirsti Kvehaugen (Ørnes), Elea B. Tangstad (Glomfjord) og Marita Martinussen (Inndyr). Tekst: Edmund Ulsnæs

 

Facebook Kommentar