Meløy mindre sårbar

255 helt nye arbeidsplasser er skapt i Meløy siden 2012, og trolig er vi mindre sårbare for brå endringer enn det vi var.

Tall og statistikk – dét kan man gå seg vill i. Men, tall måler også hvor godt man lykkes. Og, hvordan ‘pasienten’ Meløy har det i dag – seks år etter at waferfabrikkene stengte.
– Meløy hadde 2.685 sysselsatte i 2010, pluss 541 i REC-klyngen. Tallet for 2016 er 2.926. Og siden omtrent 40 arbeidsplasser er blitt borte i ulike konkurser og avviklinger, er det skapt om lag 280 nye arbeidsplasser på de seks årene – litt over 70 av dem i det offentlige, opplyser Bjørn Sleipnes.

Mindre sårbare nå
Den tidligere banksjefen i DNB på Ørnes er samfunnsøkonom. På oppdrag fra Meløy Utvikling samler han tallmateriale fra kommunens aksjeselskaper – mer spesifikt de 114 selskapene som hadde mer enn 1 million kroner i driftsinntekter i fjor. Tallene gir sammenlikningsgrunnlag med nabokommuner og i nasjonal sammenheng.
– En kommune er næringsmessig sårbar når den er veldig avhengig av hjørnesteinsbedrifter, og når mye av næringsliv er i samme bransje – da er man utsatt når markedene endrer seg. Med det som er skapte nytt i Meløy i mange bransjer, er vi nok mindre sårbare nå, mener Bjørn.
– Og så er det arbeidspendling. Litt flere pendler ut fra Meløy i dag enn i 2016, men med enda bedre kommunikasjoner til Bodø ville kanskje flere pendlet, og da er vi litt mindre sårbare hvis det skulle skje brå endringer i næringslivet.

– Veldig fornøyd
Daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling bruker tallmaterialet fra Bjørn til å dokumentere hva omstillingsprogrammet har skapt.
– Vi har ikke lyktes med alt, og det er sikkert mange meninger om hvordan ressursene er brukt. Men selv om vi ikke er kommet i mål med alt, er jeg veldig fornøyd med resultatene, fastslår hun.
– I Meløy er det skapt flere hundre arbeidsplasser, og dét tror jeg ikke kunne skjedd hvorsomhelst. Det er unikt med så mange bedrifter som har stilt opp og levert!
Omstillingsprogrammet er direkte involvert i 255 nye arbeidsplasser. 148 er kommet i industri og havbruk, der Meløy Utvikling har kjørt i alt 47 prosjekter. Gründere: 51 etablererstipender er delt ut – 28 nye arbeidsplasser. Reiseliv: 19 nye aktører og 37 nye arbeidsplasser. Eksisterende næringsliv: 42 nye

Trenger lokomotiver

Nordland har 209 selskaper med 50-100 millioner i driftsinntekter, bare ett holder til i Meløy.
Nordland har 101 selskaper med 100-250 millioner i driftsinntekter, bare tre holder til i Meløy.

– Ja, Meløy har få lokaleide ‘lokomotiver’, og dét kunne vi trengt. Vi har flere store konsernbedrifter, og de er veldig viktige. Men det er nok sannsynlig at selskaper med lokale eiere er enda mer opptatt av å bidra lokalt. Det er ellers verdt å merke seg at vi ikke har noen virkelig store aktører innen havbruk med forretningsadresse i Meløy, slik som Gildeskål for eksempel har Gifas og Sundsfjord Smolt, sier Bjørn Sleipnes, som har studert 2016-tallene fra næringslivet i Meløy og andre nordlandskommuner.

  • Stor bransjespesialisering gjør en kommune sårbar ved brå endringer. Meløys bransjespesialisering var i 2000 på 13 prosent, mens den i dag er ni prosent.
  • Av 114 Meløy-selskaper med over 1 million i driftsinntekt, hadde 29 prosent negativt driftsresultat i 2016. Dette er to prosent mer enn Fauske, fire prosent mer enn for Nordland.
  • 26 prosent av disse selskapene hadde et plussresultat på mer enn 500.000 kroner, mot 32 prosent i Fauske og 36 i Nordland.

 

Denne saken er hentet fra desemberutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

 

Facebook Kommentar