Alle arbeidsplassene er ikke erstattet, og vi er færre innbyggere enn før, men i 2018 er god grunn til å være optimistisk.

Meløy er tilbake

Meløy mistet om lag 20 prosent av alle arbeidsplassene våre da REC Wafer veltet i 2011-12, men nå er vi tilbake. Alle arbeidsplassene er ikke erstattet, og vi er færre innbyggere enn før, men i 2018 er god grunn til å være optimistisk. Dette skyldes at det er skapt ny industri av en størrelse som gir ringvirkninger for hele Meløy, og at vi har mange bedrifter med 10-50 ansatte som gjør det veldig bra.

Nå gjelder det å ta dette videre. Vi befinner oss på et spesielt interessant sted med tanke på det globale fokuset på miljø og grønn energi, og nå er det viktig å sikre at våre voldsomme vannkraftressurser kan utnyttes til å skape lokal vekst – ikke at den bare eksporteres, til nytte for alle andre enn oss. Og, vi må bruke kraften for å tiltrekke oss sterke og spennende aktører utenfra. Jeg har stor tro på etableringer av landbasert smoltproduksjon, landbasert oppdrett og satsinger der vi utnytter den kompetansen som industrihistorien har gitt oss.

Alle arbeidsplassene er ikke erstattet, og vi er færre innbyggere enn før, men i 2018 er god grunn til å være optimistisk.
Sigurd Stormo

‘Bedriften’ Meløy kommune har en svekket økonomisk handlekraft, både nå og i årene som kommer. Nedgangen i folketallet alene gir oss i år 14 millioner kroner mindre i overføringer fra staten – dette illustrerer hvilke utfordringer vi står i. Samtidig er vi blitt flinkere i det som er en av våre viktigste oppgaver, nemlig å tilrettelegge for næringslivet og næringsutvikling. At kommuneadministrasjonen møter næringslivet på en stadig bedre og mer effektiv måte, kan bli gull verdt i årene som kommer.

Vi har også gjort endringer som vil gi resultater. Å endre skolestrukturen er ikke hyggelig, men nødvendig. Demografiske endringer i befolkningen, med færre barn og flere eldre, gjør at tjenestene må tilpasses utviklingen og kommunens inntekter. Vi er også godt i gang med prosjekter som har stått for lenge i ro uten fremdrift. Eksempler er veiutbedring i Glombergan, bygging av gang- og sykkelstier og utvikling av nye næringsarealer. Nå er det viktig at Meløy kommune klarer å stå i dette, altså gjennomføre endringene og prosjektene på en god måte.

Det er også viktig for hele Meløy å utvikle et sterkere regionsenter enn i dag. For eksempel trenger vi et nytt hotell, en ‘hub’ for reiselivet som vil sluse inn turister. Et konferansehotell som kan tilby fantastiske opplevelser i Meløy som tilleggsprodukt. Det er positivt at investorer utenfra nå skal bygge nye forretninger og boliger og gjør forbedringer i handelssenteret på Ørnes, men jeg mener vi mangler en god nok strategi på hvordan regionsenteret skal utvikles videre. Sammen med viktige aktører lokalt og utenfra vil jeg at vi skal lage en slik utviklingsplan.

Sigurd Stormo
Ordfører i Meløy

Sigurd Stormo fortalte til Edmund Ulsnæs

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 30. mai 2018.

Facebook Kommentar