- Jeg forstår jo at dette er et luftslott og regner ikke med at det blir bygd. Men jeg stiller da spørsmål til våre politikere om hvor lenge de skal tillate at fornuftig næringsvirksomhet i området skal båndlegges av slike visjoner, spør Leif Ole Svartis i dette debattinnlegget.

Luftslottet

På nytt er Geir Olsen høyt ute med et nytt luftslott ved Engenbreen. Det er bare 5 år siden sist han hadde store planer for området. Den gang som nå skulle det bygges et hotell , delvis  på øyra og delvis i havet. Så vidt jeg erindrer ble det da snart stilt om byggingen, etter at ulike tilskudd var tildelt og det var banket for at grustaket i Fondal ikke var forenelig med hotellplanene.

Nå er hotellet «Svart» på skinner kan vi lese i avisa. Snøhetta har lansert ei tegning som viser ei rund bygning delvis ovenfra. De fleste som drar til Engenbreen drar sjøveien og vil få denne bygningen rett i synet. Da blir det merkelig at grustaket i Fondal som ligger til siden for utsikten til Engenbreen ifølge Olsen & Co var et fremmedelement i landskapet. Og at hotellet er en rund bygning vil vanskelig vises fra sjøen, tror nok det fortone seg som et forvokst kaiskur.

Leif-Ole Svartis. Arkivfoto

Det påståes at hotellet skal være energipositivt, dvs at det «skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker gjennom bygningens livsløp» Er dette noe som kan dokumenteres eller er det en visjon? Bygningen skal som nevnt delvis ut over vannet. Er det noen som har peiling hvor dypt det må peles før en treffer fast grunn? Det skal brukes trepåler under bygget (som da må stå på stålpæler ?) Det man ser på alt av konstruksjoner i området er at før eller siden raserer havisen det som bygges av treverk .

Nå kjenner ikke jeg til markedet for overnatting i området, men 250 rom skulle tilsi plass for ca 400 gjester. Noen steder står det at gjestene skal fraktes med båt fra Bodø, andre steder at hotellet skal ha egen ferge. Kapasiteten må uansett være rimelig stor, for en regner vel med at hotellet skal fylles? Er det gjort markedsundersøkelser om så mange turister ønsker å reise «energinøytralt» (seilbåt ?) Bodø – Engenbreen ? Det er vel ikke det helt store aktivitetstilbudet på plassen eller i området.

Stedet mangler det meste av infrastruktur, er det Meløy kmn som skal ta den biten ? Det er faktisk en setning i Asplan Virak Detaljregulering om at båten skal ta med folk, varer,  avfall og kloakk. Rent vann blir kanskje største problemet.

Prosjektet er ikke kalkulert enda så ingen vet hva dette vil koste. Og jeg finner ingen steder noen form for kalkyler hva angår investering eller drift. Og er det noen teoretisk mulighet for lønnsom drift.

Hvordan vil forholdet for «vanlige» turister og eksisterende reiselivsbedrifter i området bli. «Svart» skal jo ha eget kai, egen båt? og en del av veien opp til Engenbreen.  Blir da den lokale besøkende et uønsket element i området når flere hundre hotellgjester skal prioriteres.

Jeg forstår jo at dette er et luftslott og regner ikke med at det blir bygd. Men jeg stiller da spørsmål til våre politikere om hvor lenge de skal tillate at fornuftig næringsvirksomhet i området skal båndlegges av slike visjoner. Er dere så tafatt at dere ikke ser forskjell på realistiske planer og luftslott? Skal dere bare applaudere og fortsette å støtte urealistiske drømmer. Har dere ikke lest og forstått eventyret om «Keiserens nye klær» bør det avsettes tid til det.

 

Leif-Ole Svartis

Facebook Kommentar