Her ser vi produksjonssjefen Werner Storøy sammen med driftstekniker Geir Arne Hagevik, på inspeksjon i ett av smoltkarene i Sundsfjord.

Liker lang sikt

Etter universitetsutdanning og praksis med både forskning og prosjektledelse på ulike marine arter, vendte Werner Storøy hjem til jobb for Sundsfjord Smolt i 2011.

I bunnen: stor interesse for fiske og fiskeri. Påfyll: biologistudier, hovedfag i akvakultur og så forskning og jobb med marine arter. Resultat: god tyngde som produksjonssjef for smolt.

– Jeg synes det er en spennende jobb å se noen år fram. Og for bedriften er den langsiktige tenkingen og kontakten med kundene viktig, begynner Werner Storøy.
40-år, tobarnsfar og fiskebiolog. Kom som driftsleder til Sundsfjord Smolt i 2011. I dag produksjonssjef, både i Sundsfjord og for datterselskapet Helgeland Smolt i Reppen.
– For du vet: rogn som vi får inn nå, skal være røykalaksen du spiser til jul i 2019, smiler han.

Spennende jobber
Her er rammen rundt vår samtale med produksjonssjefen: smoltanlegg og matfiskanlegg for laks har gjort havbruk til storebror i næringslivet. Ikke minst i Gildeskål og Rødøy, der både Sundsfjord Smolt og Helgeland Smolt er helt i tetsjiktet på årsomsetning. Werner, opprinnelig fra Holandsfjord, jobbet i mange år utaskjærs. Havbruk, men noe helt annet enn laks.
– Jeg ønsket meg hjemover, og for meg er det ikke så ofte det er slike jobber ledig. Så da slo jeg til, forteller Werner, som i dag bor på Ørnes.
– Å være driftsleder var hektisk, med der fokuset er mye dag til dag. Som produksjonssjef er det travelt på en annen måte, med mer langsiktig fokus, og kvaliteten vår over tid.
Biosikkerhet, hygienetiltak, få et team av fagfolk og ulike fag til å fungere godt sammen. Og produksjonsplanlegging og kundekontakt. Dette er typiske og viktige oppgaver for produksjonssjefen.

Nyttig bakgrunn
Werner begynte sitt løp med allmenne fag på Ørnes, før NTNU i Trondheim, der han studerte biologi fram til ferdig hovedfag i akvakultur i 2002. Så gikk turen nordvestover til Fosenhalvøya og jobb som biologisk leder hos nysatsingen Atlantic Cod, altså torsk. Deretter Sintef Ocean i Trondheim, der han var prosjektleder for blant annet forskning på plankton, mikroalger og tare brukt til fôr for marine arter som hummer og krabbe.
– Bakgrunnen min fra både industri, forskning og prosjektarbeid har vært nyttig for meg i Sundsfjord Smolt. Som produksjonssjef er det jo et hovedområde å levere det man skal med rett kvalitet og til tid. Men, forskning og utvikling og det å se noen år fram – dette er også veldig viktig med den veksten vi har.

Denne saken er hentet fra februarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar