Han har systematisk forbedringsarbeid som sin spesialitet, Børge Selstad. Nå er han snart ni måneder inn i jobben som direktør hos den 80-årige kraftleverandøren Meløy Energi. Foto: Edmund Ulsnæs

Lederprat: Børge Selstad, Meløy Energi AS

– Mange har jobbet her veldig lenge, men det jeg har møtt er en veldig lærevillig organisasjon.

– Nei…..blir man noen gang ferdig, da? Og hvor lang tid tar det å bygge en kultur?
Smiler han over bordet, han som skal lede byggingen. Mer enn tredelen av dem han skal lede, har jobbet her i over 20 år, og de fleste av resten i over 10. Selv har han etter hvert rukket en tjenestetid på, skal vi se….åtte måneder!
– Hehe, ja, jeg har mye å lære om kraft, og bransjen er ulik det jeg kjenner fra før. Men, min jobb er jo å få det beste ut av organisasjonen, utvikle menneskene i organisasjonen. Og dét er ikke helt ulikt fra bransje til bransje.

Voksen, lærevillig stab
Børge Selstad (38) er ‘innkalt’ til Lederpraten i Ny Næring, idet vi mener han er tilstrekkelig varm i lederstolen i Meløy Energi. Med forbedringsarbeid og kostnadseffektiv produksjon som spesialitet er han godt i gang som endringsleder i bedriften der de to lengst ansatte har tjenestetid som er bare fire år kortere enn han selv har levd.

– Det jeg ser er en solid og veldrevet virksomhet med veldig mange dyktige medarbeidere. Og ja, mange har jobbet her veldig lenge, men det jeg har møtt er en veldig lærevillig organisasjon som tar godt imot endringene, mener direktøren siden 1. februar i år.

Og for ordens skyld: selv om Børge selv har kortest ansiennitet av samtlige i staben, har bedriften rikelig med ansatte i både 20-årene og 30-årene. Det er tjenestetiden som er smått imponerende: 15,7 år i gjennomsnitt, altså på de i alt seks kvinnene og 22 mennene i selskapene Meløy Energi AS og Meløy Energi Nett AS.

Klare krav
– Det som er mest nytt for mange er nok all involveringen. For eksempel er montørene enda mer involvert i resten av virksomheten enn tidligere, med fast morramøte, ukentlig prosjektmøte, visualisering på tavler og løpende rapportering. Disse systemene er oppe og går godt allerede, fastslår Børge, som fikk det systematiske forbedringsarbeidet inn med morsmelken da han jobbet seg opp fra operatør til produksjonssjef i tidligere REC Wafer.
– Mer involvering, men også tydeligere krav?

– Helt klart, og de kravene gjelder både til meg og helt til montørene. De må hele tiden rapportere hva de har gjort det siste døgnet, og selv om dette er litt uvant, virker det som at de fleste synes det er bra.

Komplisert å forutse
Ung til direktør å være, men karen fra Neverdal stilte med rikelig ledererfaring fra endringssterk prosessindustri, da Rolf-Inge Sleipnes og de andre i Meløy Energi-styret valgte han som etterfølger til Karsten I Hansen. Karsten ledet selskapet i hele 26 år, fram til han gikk av med pensjon i vår.

– Det er egentlig ganske komplekst, dette. For vi jobber både med fiber, med kraftnettet, anleggsvirksomhet og gatelys, og mye som oppstår er uforutsigbartart. For eksempel, når næringslivet gjør satsinger – enten det er et smoltanlegg eller et stor og nytt fjøs eller et forretningsbygg eller en utbygging i industrien – da betyr det ofte at vi må oppgradere i våre anlegg, og gjerne på kort varsel. Da er det utfordrende å skulle planlegge bedre, gjennomføre bedre og rapportere bedre, slik hensikten vår er nå.

– For det vi skal oppnå er jo mer forutsigbarhet, både av hensyn til kostnader og for at de ansatte skal ha enda bedre dager på jobb.

Blir ikke færre
– Når en bedrift forbedrer og effektivisere, kan det jo trenges at man trenger færre ansatte?
– Hos oss er det vel nesten motsatt, for vi har hågen på! Eller: vi tenker at hvert minutt vi frigjør på grunn av forbedringer, skal vi bruke til å gjennomføre andre ting som har vært på vent. Så det er et mål å effektivisere med den staben vi har, men absolutt ikke et tema at vi skal ha færre ansatte enn i dag.

– Nåer er denne prosessen ferdig?
– Forbedringsarbeid blir man aldri ferdig med, men nå er vi på rett vei. Foreløpig har vi fokusert veldig mye på helse, miljø og sikkerhet, og involvering av de ansatte i hva vi har å hente mest på, først. Bedre langtidsplaner, mer effektive arbeidsdager
– Så, etter hvert, blir det naturlig å se på  standardisering av arbeidsoppgaver og alt det andre innenfor 5S-systemet. Og vi skal bygge en kultur der det å rapportere avvik ikke blir noe negativt, men noe som viser oss potensiale for forbedring, forklarer han.

Børge Selstad (38)
Oppvokst i Neverdal, og etter videregående skole med studiespesialisering tok han ingeniørutdanning i materialteknologi. Kom til REC Wafer Multi i Glomfjord som sommervikar i 2004, ble assisterende produksjonssjef fra -06 og produksjonssjef fra -07. Da Multi-fabrikken stengte dørene sommeren 2011, ble Børge sjef for helse, miljø og sikkerhet i Mono-fabrikken, og deretter produksjonssjef, fram til denne fabrikken også stengte, sommeren 2012. Han engasjerte seg sammen med andre ansatte for å få til ny drift, og da Reidar Langmo og Norwegian Crystals startet produksjon av silisium-ingoter, ble Børge først assisterende fabrikksjef, deretter fabrikksjef. Denne stillingen hadde han fram til 1. desember 2016, og ansettelsen som forbedringssjef i Elkem Silicon Materials. Fra 1. februar i år er han administrerende direktør i Meløy Energi AS. På hjemmebane er Børge bror til Tore Vidar og sønn av Geir og Helen, og har tre bonusbarn og ett felles barn med kona Kristine Sleipnes Selstad.

Meløy Energi AS
Meløy kommunale elektrisitetsverk ble stiftet 8. desember 1938, og fra 1. juli 1997 omdannet til det kommunale aksjeselskapet Meløy Energi AS. I 1998 ble installasjonsavdelingen skilt ut i selskapet Meløy Elektro AS, som i dag har 18 ansatte.

På grunn av myndighetskrav er virksomheten fra og med 2018 delt i de to selskapene Meløy Energi AS og Meløy Energi Nett AS, som samlet har 27 ansatte og igjen eies av et holdingselskap med Meløy kommune som eneeier. I 2017 hadde Meløy Energi AS årsomsetning på 118,5 millioner kroner, og et driftsresultat før skatt på 4,3 millioner.

Fra 1. februar i år ledes selskapene av administrerende direktør Børge S. Selstad (f. 1980). Tidligere direktører: Karsten Ingvald Hansen (1991-2018), Johan Jørgensen (1981-91), Alf Hogstad (1962-81), Agnar Holdahl (1953-61), Hans Selanger (1949-52), Thoralv Karlsen (1946-49), Birger Johansen (1945-46) og Håkon Pettersen (1939-45).

Styreleder i Meløy Energi AS er Rolf Inge Sleipnes (f. 1957), nestleder er Anne Marit Olsen (-65) og styremedlemmer er Kjell Sahl (f. -53), Torunn Olufsen (f. -48), Leif Kristiansen (f. -57) og Jan-Erik Risvik (f. -82).

Meløy Energi AS skal de neste årene konkurrere kommersielt med selskaper som Nordlandsnett og Frost Kraftentreprenør. Derfor har selskapet utarbeidet et businesscase, og har innledet et systematisk forbedringsarbeid med utvikling av et ‘Meløy Energi Business System’.

 

Facebook Kommentar