Frank-Robert Eriksen, produksjonssjef hos Yara Glomfjord.

Lærling-hjelp fra staben

Få kandidater fra videregående ga Yara trøbbel med å finne høstens nye lærlinger. Men staben visste råd.

– Dette ordnet seg faktisk veldig bra, der vi fikk inn folk med noen år på baken, sier Frank-Robert Eriksen, fornøyd produksjonssjef hos Yara Glomfjord.

Manglet kandidater
Kjapp bakgrunn: Yara ansetter om lag 10 lærlinger hvert år, og er regionens desidert største på utdanning av fagarbeidere, sammen med Meløy kommune. Men, våren 2018 slet gjødselfabrikken med å finne kandidater. Meløy videregående skole hadde nemlig uvanlig få avgangselever i kjemiprosess å tilby.
– Mange unge ser nok at situasjonen i olje og offshore har endret seg, og søker seg dit. Så mens vi trengte å fylle sju læreplasser, fikk vi bare to elever fra skolen. Da måtte vi tenke annerledes, forteller Frank-Robert.
Bedriften søkte i egne nettverk, og ikke minst i egne rekker – hadde de ansatte forslag til løsninger? Og ja, dét hadde de!

Staben spurte sine
– Nå har vi ansatt sønnen til beredskapssjef Per Frøskeland, altså Roald, som kjemiprosess-lærling. Hans lillebror Herman er jo allerede lærling i fullgjødselfabrikken. Så kom Hans Fredrik Svendsgård på plass – han er sønn til Hilde Helgesen, som jobber i syrefabrikken vår. I tillegg har Per Harald Eriksen i fullgjødsla hjulpet med å rekruttere svigersønnen sin – han heter Jørgen Paulsen og begynner i høst.
Alle karene i kjemiprosess, altså, og i fabrikken ved fjorden. Der er også Patrik Johansen på plass, som du har møtt tidligere i Ny Næring. Patrik fra Lovund gønner på med Yara-fagbrev i kjemiprosess, etter nettopp å ha gjort det samme i automatikerfaget, hos nabo Bilfinger.

Erfaring gunstig
– I tillegg trengte vi en ny lærling i syrefabrikken, og der rekrutterte vi Sofie Bergli, som akkurat har tatt fagbrev i laboratoriefaget hos Sintef Molab.
– Så dermed ordnet dette seg veldig bra for oss, der vi nå har ansatt godt voksne folk med nyttig erfaring – dét er veldig gunstig for oss. Likevel er vi glad for at det ser ut til å være en litt større kontingent av elever som går ut av den videregående skolen neste vår, fastslår produksjonssjefen.

Facebook Kommentar