Lader opp i Meløy

I den gamle brannstasjonen på Ørnes monteres to ladestasjoner for el-bil av Meløy Elektro. Kommunens vaktmestertjeneste vil med dette få rask og forsvarlig lading av sine to el-biler.

– Det er mange som ikke vet hva som kreves for å kunne lade bilen på lovlig og forsvarlig vis, sier Ronny Andersen i Meløy Elektro.

Dårlig informasjon
Det er nemlig ikke bare å plugge bilen til kontakten i garasjen eller på ytterveggen. For å sikre seg mot overoppheting og feil på det elektriske anlegget, skal det være en helt spesiell jordvernbryter til ladestasjonen.
– De som selger el-biler er fortsatt alt for dårlig til å informere om hva som kreves for å lade forsvarlig hjemme, sier Ronny.
Skal du ha et fast ladepunkt for bilen hjemme, må du ha en dedikert kurs med maksimalt 10-amperes sikring. I tillegg må du ha jordfeilbryter av type B. Og dette koster penger.
– Man må nok regne med en ekstra utgift på rundt 15.000 kroner for utstyr og installasjon ja. Det er den spesielle jordfeilbryteren som fordyrer det hele, sier Ronny.

Raskere lading
Det er ikke bare sikkerheten som blir bedre med en skikkelig ladestasjon. Også hastigheten på ladingen øker betraktelig. En bil med et batteri på 24 kwH bruker ti timer på å lades med det utstyret som følger med, i en vanlig 10-amperes ladekontakt. Med en godkjent ladestasjon tar det rundt to og en halv time, og med en hurtiglader kan du lade opp til 80% på rundt en halvtime.

Voksende marked
Så langt er det ikke så veldig mange som kjører el-bil i området, men med økt rekkevidde på bilene øker også interessen for å prøve seg på el-bil.
– Jeg har inntrykk av at det er en økende interesse for el-bil, også her i området, så vi regner med at installasjon av ladestasjoner hos private blir rimelig vanlig etter hvert, sier Ronny.
Selv har Ronny kjørt el-bil privat en stund allerede, og har bare gode erfaringer fra det.
– Den er utrolig behagelig og billig å kjøre. Når jeg i tillegg kan nyte god samvittighet overfor miljø og omgivelser, blir det en bonus, sier han.

Fakta:
• Lading på fast sted krever sikring mot overbelastning og jordfeil. Ladesystemet i elbilen vil «lure» vanlige jordfeilbrytere som da ikke vil fungere ved jordfeil.
• Lading av el-bil fra fast sted er å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".
• Vanlig kontakt med 16A er ikke laget for denne høye belastingen over tid, og man ser ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. 
Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap

Denne saken er hentet fra desemberutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar