Bestemmelsene i forskriften som nå ligger til høring gjelder for alle virksomheter som slipper ut  avløpsvann som inneholder fett eller olje til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen

Krav om fettavskillere

Fettholdig avløpsvann i de kommunale avløpssystemene skaper driftsproblemer i pumpestasjoner, renseanlegg og ledningsnettet.

Dette gir igjen høye driftskostnader og dårligere arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Meløy kommune skal nå vedta en forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller  for virksomheter som slipper ut  avløpsvann som inneholder fett eller olje til kommunalt avløpsanlegg.

Forskriften ligger ute til høring i tidsrommet 9. juli – 31. august og vil gi en bedre kontroll av fett i avløpssystemene.

 

 

 

 

Facebook Kommentar