– HVA KOSTER SYKEFRAVÆRET?

DEBATT:

I intervjuet med rådmann Hege Sørlie i framtia den 6. april, står det: «Sørlie vil ikke gå ut med tall på hva sykefraværet i Meløy koster».
Rådmannen sier at det er komplisert å beregne. Det kan så være.

Rådmannen i Harstad kommune har fått gjort en utredning på dette. De har beregnet at sykefraværet koster Harstad 21 mill.kr pr år.
Hvis vi bruker dette tallet og regner om for innbyggertall, så får vi en prognose på at det kommunale sykefraværet koster Meløy kommune ca 5,5 mill.kr pr år.
Dette er som sagt en prognose. Og det rette svaret avhenger av sykefraværenes karakter; forholdet mellom korttidsfravær og langtidsfravær, og ikke minst fraværsprosent i de to kommunene.
Men det er nok ikke så langt unna sannheten.

Andreas Ole Edvang Andreassen

Facebook Kommentar