- Bygg uten aktivitet forfaller fortere, og nye aktører betyr lavere felleskostnader for alle, forteller Yara’s parksjef Leif Kristiansen i Glomfjord. Han forteller om mange henvendelser som kan bety nyetableringer, og nå kan dette bygget, ‘Ovnshuset’, bli datasenter for KryptoVault.

Klargjør for de nye

Glomfjord Industripark har brukt nær 300 millioner kroner på under 20 år, til å forbedre sin egen infrastruktur. Nå jobbes det målbevisst for å lokke nye etableringer, for nye arbeidsplasser er bare en del av belønningen…

– Dette kan bety en besparelse på 5-6 millioner kroner i året for Yara Glomfjord. Og for Norwegian Crystals – over 1 million, opplyser Leif Kristiansen.
Vi befinner oss nesten oppe under taket, her i det voldsomme og katedral-liknende industribygget i Glomfjord Industripark. ‘Ovnshuset’, som er det bedriftsinterne navnet, går nemlig nye tider i møte. Yara’s parksjef har tatt Ny Næring med på bygg-prat og omvisning, kort tid etter nyheten om at det skal etableres datasenter med 12-15 mulige arbeidsplasser i Glomfjord.
– Yara bruker i dag kraft tilsvarende 140 gigawatt, mens Norwegian Crystals planlegger å øke fra om lag 50 til nær 100. For disse kraftforbrukerne betyr det store besparelser at KryptoVault kommer inn og deler på kostnadene, forklarer Leif.

Mer arbeid, lavere kostnad
KryptoVault skal altså leie ut datakraft til storkunder, se egen artikkel om dette, og nå er det skrevet opsjonsavtale med Yara Glomfjord på ‘Ovnshuset’ og ‘Likeretteren’ – to bygg på til sammen 5.600 kvadratmeter.
– De skal investere 50-60 millioner kroner i lokalene, og ønsker å kjøpe mye tjenester i Meløy. Jeg vil tro at etableringen for eksempel kan bety noen årsverk i vedlikeholdsarbeid for lokale aktører, mener Leif.
– For alle industriparkbedriftene er dette også gode nyheter, for da kan felleskostnader som brøyting, beredskap, resepsjon, kraftforbruk og vann fordeles på flere. Ikke minst for Yara Glomfjord steg kostnadene kraftig da REC-bedriftene gikk overende.
Som Yara’s avdelingsleder for industriparkdriften kan han også like at det i år er positiv bevegelse rundt flere lite brukte bygg på næringsområdet:

Klare for nye
1. ‘Ovnshuset’. I dag lager for Yara, men klargjøres for KryptoVault. Gjødselprodusenten flytter lageret, etter å ha kjøpt den tidligere resirk-fabrikken etter nedlagte Si Pro.
2. ‘Likeretteren’. Tidligere lokaler for både hanskefabrikk og produksjon av kvartskrukker. Klargjøres for KryptoVault.
3. ‘Slurryfabrikken’. Tidligere aktuell for magnesiumfabrikk, men disponeres nå av Yara Glomfjord. Her lagres i dag 20 store utstyrscontainere for Northern Silicon, som fortsatt er bestemt på å etablere metallurgisk produksjon av silisium-råstoff i Glomfjord.
4. ‘Verkstedene’. Altså om lag 5.000 kvadratmeter som Bilfinger flyttet ut av i fjor. Her har raskt-voksende Polarplast etablert seg.
– For å bevare bygningene er det viktig å ha aktivitet i dem – de forfaller raskere når de står tomme, sier Leif.
– Flere bygg er attraktive på grunn av den store takhøyden, og for Yara ville det være forbundet med store kostnader å rive. Skulle for eksempel lagrene og verkstedene bli revet, vil jeg tro det ville kostet både åtte og 10 millioner kroner.

Har stor-investert
Det er blitt investert særdeles kraftig i bedre infrastruktur i Glomfjord Industripark de siste 20 årene. Nå har Yara Glomfjord samarbeidet med Meløy Utvikling KF og INVIS for å kartlegge tilgjengelige bygg og oppdatere tegninger. Målet er å trekke nye etableringer til parken.
– Bare i vannverket er det sikkert investert 170-80 millioner kroner, og så kommer 70-80 millioner til strømnettet, 25-30 millioner på vei og 20-30 millioner i avløp. Yara har tatt de største investeringene, men REC bidro også betydelig.
– Vi har hatt ganske mange henvendelser utenfra, og nå jobber vi overfor flere med mål om å fylle opp de ledige byggene, opplyser Leif.

Facebook Kommentar