Slik Uredd-plassen og Braset i Holandsfjorden er stoppesteder langs en Nasjonal Turistveg, kan også en vandring langs Engenbreen og opp til Helgelandsbukken bli nasjonal. Nasjonal turiststi. Foto: Anne Mette Meidelsen

Kan bli Nasjonal

Inspirasjonen er Norges 18 smellvakre Nasjonale Turistveger, der den ene i dag passerer Meløy og Gildeskål. Nå er det klart for 15 Nasjonale Turiststier, som skal autoriseres etter strenge kriterier. Også her har Meløy en sterk kandidat…

– Jeg gikk på Besseggen, Preikestolen, Kjerag og Trolltunga i sommer. Helgelandsbukken står ikke tilbake for noen av dem, fastslår rådgiver Espen Maruhn i Meløy Utvikling KF.
– Med litt bedre tilrettelegging, litt skilting og at vi står samlet bak, så er vi med på oppløpssiden for å få en av de nasjonale turiststiene!

Inspirasjon: turistvegene
Altså: inspirert av Nasjonale Turistveger, det påkostede prosjektet som gir turistene det lille ekstra på reisen, gir myndighetene nå om lag 10 millioner kroner årlig for å autorisere 15 nasjonale turiststier. Her blir konkurransen hard, men Meløy har allerede fått pengestøtte for å ‘kvalifisere’ sin kandidat: vandringen fra Engen opp mot brekanten, videre opp til nasjonalpark-grensen, til Tåkeheimen og så til topps på Helgelandsbukken, 1.454 meter over Holandsfjorden i Meløy.

– Ruten har allerede mye besøk, og skal man få enda mer må det planlegges helhetlig, blant annet med mer tilrettelegging og bedre skilting enn i dag. Stort besøkstall og mange internasjonale besøkende er også en forutsetning, forteller Trygve Sunde Kolderup.
Utviklingssjefen i Hvitserk of Norway, en arrangør av naturbaserte opplevelser for utenlandske turister, sitter også i prosjektgruppa under Miljødirektoratet som har laget kriteriene for å bli autorisert som såkalt nasjonal turiststi.

Espen Maruhn

Må tackle mange
– Hensikten er å sette disse reisemålene i stand til å tåle høyt besøk, samtidig som man ivaretar naturen godt. Og, det skal gi lokal verdiskaping og samtidig en god opplevelse for de besøkende, forklarer Trygve.
Flere norske reisemål, for eksempel i Lofoten og på Vestlandet, har hatt utfordringer med å tackle stor turist-tilstrømming.
– Dette ville vi snu til en mulighet, sier han som er initiativtaker til nasjonal turiststi-ordningen.

– Men man må innfri en rekke kriterier for å kunne bli blant de 15 autoriserte. Slitasje må overvåkes, det kreves god skilting og informasjon om lokal historie og kultur, avfallshåndtering, helhetlig besøksforvaltning, høy kvalitet på tilretteleggingen og nullvisjon for redningsaksjoner – detter er noen av kravene. Dessuten en lokal forankring, altså at alle ønsker å vise dette fram for mange – da må man ha både lokalmiljøet, reiselivsbedrifter og det politiske miljøet med, opplyser Trygve Sunde Kolderup.

Stort besøkstall og mange internasjonale besøkende er også en forutsetning.
Trygve Sunde Kolderup

Lokal prosjektgruppe
I Meløy tar man utfordringen, fram mot en mulig utvelgelse neste år. For to år siden kjøpte Meløy kommune Brestua og tilhørende eiendommer, og arbeidet for turiststi-autorisasjonen inngår i den systematiske utviklingen av hele Engenbreen-området som reiselivsmål.

– Vi jobbet med å finansiere steintrapp fram mot breen, da dette med nasjonal turiststi kom opp. Nå har vi opprettet en prosjektgruppe der både fylket, kommunen, Salten friluftsråd, grunneiere og reiselivsaktører er med – vi må involvere alle i dette arbeidet, understreker Espen.

– Og helhetlig besøksstrategi – her er det jo mange ting som må avklares. Uttak av grus, bruforbindelse, kommunedelplan – vi må gjøre jobben med å få til en bred enighet i Meløy på hva dette området faktisk skal være, hvordan det skal brukes.

Facebook Kommentar