Reipå Havn er base for svært mange av Meløys stadig flere kystfiskere. Kommunens låneordning har hjulpet mange til kjøp av nye kvoter og nye fartøyer. Foto: Edmun Ulsnæs

– Kan bli enda bedre

Når lokale fiskere vil satse mer, investere mer, skal kommunens egen låneordning hjelpe dem i gang. – Ordningen fungerer, men kan bli enda bedre, mener rådgiveren.

Oppdrag: evaluere og foreslå forbedringer i Meløys låneordning for den lokale og kystnære fiskeflåten.
Utfører: Bjørn Sleipnes (65), tidligere banksjef i DNB, nå rådgiver for Meløy Utvikling KF.

Kan bli bedre
– Hovedkonklusjonen er at låneordningen har fungert godt, mener Bjørn Sleipnes.
– Men: regelverket må forenkles, og ordningen bør spisses enda sterkere mot de unge. Man kan få større effekt av ordningen enn i dag, slår han fast.
Den tidligere banksjefen benyttes hyppig som rådgiver for Meløy Utvikling KF. Nå gir han råd når Meløy kommune evaluerer sin låneordning til den kystnære fiskeflåten. Bjørn har gjennomgått 15 lånetilsagn på til sammen 4,3 millioner kroner, der kommunens mål har vært å stimulere, opprettholde og fornye fiskeflåten. Hjelp til kjøp av fiskekvoter for yrkesfiskere, og prioritering av unge fiskere som har både kunnskap og guts, men mangler egenkapital.

– 10 av de 15 som fikk lån var fiskere under 35 år. 10 av 15 har bidratt til målene for ordningen, der sju har tilhold i Reipå Havn. Fem av de som fikk lån driver ikke fiske fra Meløy i dag, og har betalt tilbake det de har fått, faktaopplyser Bjørn.

Bjørn Sleipnes

Spisse for å utløse
– Du mener at ordningen bør spisses mer?
– Ja. Saken er at kvoter og båter i dag er veldig kostbart. Unge som vil satse har gjerne lite egenkapital og sikkerhet, og klarer derfor ikke finansieringen. Stønadslån bør gis som toppfinansiering, slik at det er utløsende for at resten av finansieringen går i orden. Slik vil vi få størst effekt av de knappe lånemidlene som er til disposisjon, forklarer han.

– Så ja, jeg mener man bør være enda mer spisset. Det bør være unge fiskere som har fagkunnskap og de rette egenskapene som bør prioriteres. Men når en søker allerede har egenkapital, og uansett vil kunne få finansiering, bør han ikke prioriteres i denne ordningen, mener Bjørn.
Reipå har i dag for øvrig 23 fartøyer med ulike fiskekvoter, mens resten av kommunen har i alt 16.

Facebook Kommentar