RAUS OG KRAFTFULL?: Artikkelforfatteren hevder kommuneadministrasjonen og politikerne i Meløy herser med sine innbyggere. Anfinn Myrvang mener det sløses med penger og at ulike forslag om å flytte tjenester til Ørnes er med på å rasere de andre bygdene. Foto: Edmund Ulsnæs

Jeg er sint og skuffet

Jeg kjenner meg eitrende forb …..   Nå hersjer administrasjon og politikere med oss – igjen. Og når jeg hersjes med, kan jeg ikke dy meg for å ”bladet fra munnen” med den sarkasme saken fortjener.

 

Raus og kraftfull heter det så vakkert på brevpapiret til Meløy kommune.  Da spør jeg meg: raus og kraftfull? Overfor hvem?  Er det de såkalte utkantene i kommunen som får smake denne rausheten?   Det må være særdeles flaut å vaie med raushetsfanen når man gang etter gang beviser det motsatte. Rådmannen forsøker seg på de velkjente knep når det er snakk om nedskjæringer for å få kommuneøkonomien til å gå opp: Jo lenger unna rådhuset folk bor, jo enklere er det å la disse innbyggerne smake nedskjæringskniven. Et eklatant bevis på at det kun er navlen som betyr noe.  Skvaldringen fra utkantene kan man jo alltids leve med, den kommer jo fra de som ikke skjønner noen ting og som bare høres som et vagt óm i det fjerne.

 

Hvorfor i himmelens navn makter man ikke – eller vil ikke – legge de enorme pengesluk-prosjektene på hylla inntil kommunen får penger i kassa? Her må det være noen som ønsker å komme på Robek-lista, jo før jo heller. Det ville kanskje være det beste …   Eller er det noen som elsker å skape usikkerhet og uro for innbyggere i Meløy kommune?

 

Nytt sykehjem på Ørnes – ja vel. Da får man slå så pass på stortromma at man i det minste får to nye sengeplasser.  Regner med at det vil holde med et par hundre millioner kroner til denne fordoblingen. Skulle det skorte på penger kan man alltids legge ned alle skoler og barnehager i Sørbygda, fjerne legekontor og helsetasjon, stenge kommunale veier, rive kommunale bygg, stenge vannverk, kutte strømmen, flytte havner  …   I det hele tatt: legge ned forbud om å bo andre steder enn på Ørnes.  Det måtte vel være ønskedrømmen – ikke sant, rådmann og ordfører?

 

Kan ordfører og rådmann fortelle oss hvor i Meløy verdiskapningen skjer? Det skulle vel ikke være i Glomfjord, på Halsa og på Engavågen?  Det skulle ikke forbause meg om det er de andre bygdene i Meløy som underholder Ørnes.  Om de største verdiene skapes utenfor Ørnes, hvorfor ikke da satse og ta vare på bygdene der verdiene (som Ørnes er så avhengig av) skapes?  Og ta gjerne med: Man blir aldri stor av å tråkke på andre!

 

Nå ble det – lykkeligvis for innbyggerne på Bolga – ikke noe av rådmannens ønskede nedleggelse av Bolga skole. Kommunestyret sa klokelig nei. Men skjønte hun virkelig ikke under saksforberedelsen at dette var et elendig bevis på raushet?  Jeg spør meg i samme slengen: Hvorfor kan ikke elevene fra Ørnes fortsette med å benytte Reipå og Neverdal skole, inntil kommuneøkonomien er stablet på beina?  Men neida. Så selvsikre var man på vedtak om ny skole at blekket på kommunestyrevedtaket knapt var tørt før gravemaskinene var i gang. Smart? Formalitetene hadde man slett ikke tid til å først få i orden.

 

Har ikke rådmannen andre forslag enn å fjerne skolen på Bolga, redusere legekontoret på Engavågen, legge ned turistinformasjonen på Holand og bedrive annen nedleggelse utenfor ringen rundt rådhuset, ja, da må rådmannsnesa ikke ha vært noen flittig og raus gjest utenfor Ørnes-fyllinga.  Neste gang bør hun be folk utenfor Ørnesområdet om sparetips.

 

Kan vi få svar på følgende:

 

 1. Hvor mange millioner er allerede brukt på sykehjemsprosjektet på Ørnes?
 2. Hva har det kostet kommunen å legge ned i Aspdalen?
 3. Hvorfor offentliggjøres ikke for eksempel legeuttalelsene i forb. med legestrukturen?
 4. Hvorfor er det umulig å la skoleelevene fra Ørnes fortsette på Reipå og Neverdal inntil kommuneøkonomien kommer på fote?
 5. Hvorfor ødelegge en velfungerende legesituasjon i Sørbygda for å få sitte med legene i fanget på Ørnes?
 6. Hva koster det å overføre en lege fra Vall til Ørnes?
 7. Er den kommunale administrasjon og det politiske flertall ansatt og valgt for hele kommunen, eller bare for Ørnes-området?
 8. Hvor mange ganger har rådmann og ordfører vært rundt i bygdene for å lytte til og snakke med innbyggerne?
 9. Hvorfor ikke sende Ørneselevene på svømmeundervisning til Bolga?
 10. Hvorfor spanderer man ikke et malingsstrøk på kommunale boliger, f.eks på Engavågen?
 11. Man satser på turisme, men skal legge ned turistinformasjonen på Holand. Vær så vennlig å forklar logikken!  Og i samme slengen: Hvor i all verden har rådmannen det fra at turistene ikke benytter anlegget, men bare surfer på nettet? Har hun sjekket besøkstallet?
 12. Når – og om – det nye sykehjemmet står ferdig, skal visst planen være å bygge om det nåværende til eldreboliger. Hva koster det?

 

Jeg er ikke bare fristet til å legge til – jeg gjør det – i ironiens navn:

 1. Hvor lang tid regner man med å trenge for å etablere en ny turistinformasjon på Ørnes?
 2. Sist, men ikke minst: Hvorfor er man ikke begynt å rive på rådhuset?  Det er jo allerede 30 år gammelt og følgelig sanérbart.  Det er jo bare å begynne og rive allerede nå. Flertallsvedtaket kommer sikkert kjapt, og gravemaskinene står nok klare på timen.

 

Spørsmålslista ovenfor kan gjøres tre ganger så lang. Er det så pass mye raushet og kraftfullhet igjen at rådmann og ordfører enten svarer, eller kommer hit til Engavågen og forklarer seg?

 

Hvis eneste måte å få Ørnes-hjulene til å gå rundt på er å pine og plage utkantene med usikkerhet og forargelse, så sier jeg bare: Vi møtes ved neste korsvei (les valg).  Vi såkalte utkantbeboere er ikke dummere enn at vi utmerket godt forstår tegninga: Leve Toten (Ørnes) – drit i verden (resten av Meløy). Hvis målet er å rasere det som fungerer i Sørbygda, så får dere enten være på pass rakrygget at dere sier det høyt og tydelig. Eller ta hatten og gå!

 

Jeg er Meløy-patriot. Men nå begynner jeg å skjemmes over det politiske håndtverket. Jeg  som bor i ei  livskraftig bygd der jeg vil bo – vil ikke være med og  beskoste den økonomiske  stormannsgalskapen, samt svi for slett forvaltning.  Og bare for å ha det sagt: Det er også mine penger som det sløses med!

Let frem brevpapiret og les hva som står der: Raus og kraftfull!   I disse tider påkaller slagordet mer lyst til raljering enn til stolthet.

 

Anfinn Myrvang

Facebook Kommentar