Kjell Lorentsen. Foto: Edmund Ulsnæs

INVIS viktig brikke

Kjell Lorentsen er svært fornøyd med INVIS, igjen. Nå fortsetter hans omfattende konsekvensutredning for å bygge landbaserte oppdrettsanlegg i tre kommuner.

– INVIS gjorde en fantastisk jobb, faktisk bedre enn vi kunne forvente, roser Kjell Lorentzen.
Mannen bak Gigante Havbruk AS er Salten-regionens mest profilerte havbruk-aktør, med eierskap og engasjement i en rekke solide selskaper og prosjekter i bransjen. Han har med hell benyttet INVIS’ tjenester til småjobber også tidligere.

Ikke siste gangen
– Så da vi denne gangen trengte veldig nøyaktige kartdata, kontaktet jeg dem – jeg visste hva de kunne levere.
Tilgjengelige kartdata var nemlig ikke nøyaktige nok, han trengte nærmest millimeterpresisjon. Som INVIS med sin skanne- og målekompetanse er kjent for.

– Igjen er jeg veldig fornøyd, og vi kommer til å benytte deres tjenester på flere av våre prosjekter, forsikrer Kjell.
Materialet fra INVIS brukes nå i det omfattende arbeidet med å utrede konsekvensene av landbasert oppdrett på Rosøya. Som igjen inngår i arbeidet med å lage ny reguleringsplan – et oppdrag Boarch har.

Om to år?
– I praksis tar arbeidet resten av året, og sikkert litt mer. Og før dette er ferdig, kan jeg heller ikke si hvor mye vi må investere, sier han til Ny Næring.

Det er Gigante Havbruk’s datterselskap Gigante Salmon AS som nå utreder nærmest identiske oppdrettsanlegg på land i tre kommuner. På henholdsvis Feøya helt øst i Fleinvær, nordvest i Gildeskål, dernest på Verholmen, vest for Bolga og Meløya, og altså Lille Indre Rosøy, som ligger kloss inntil Rødøya i nordøst. Her skal det sprenges og fraktes ut voldsomme 500.000 kubikkmeter steinmasse.

– Alle tre prosjektene er inne i en nokså langvarig prosess med konsekvensutredning og ny reguleringsplan, der Lille Indre Rosøy for øyeblikket er kommet lengst. Tidligst vil nok byggestarten bli på høsten i 2020, mener Kjell Lorentsen.

Facebook Kommentar