Produksjonssjef Tore Evjen leder praten om framtidig smoltproduksjon ved Marine Harvest-anlegget i Glomfjord. Fra venstre rundt møtebordet teknisk leder Bjørn Magne Johansen og biologisk controller Anders D. Torrissen i Region Nord, deretter assisterende driftsleder Eirik Falk og daglig leder Rose Olsen i Glomfjord-avdelingen.

Investerer i lokomotivet

Smolten skal i framtida være større, og vannet i produksjonen skal resirkuleres. Dette kan åpne for store investeringer i Glomfjord.

– Større smolt krever mye mer plass, og da må det investeres. Marine Harvest satser, og det er helt naturlig for oss å planlegge investeringer i Glomfjord, forteller Tore Evjen.
Han er Marine Harvest’s produksjonssjef for de seks ferskvannsanleggene for smolt i Region Nord. En region som fra i år er utvidet sørover til og med Roan i Sør-Trøndelag. I dag 72 ansatte på seks anlegg, og på Skjervøy helt i nord i regionen bygges akkurat nå det sjuende.

River, bygger nytt
Ny Næring får spennende investeringsprat i forbindelse med produksjonssjefens nylige besøk i Glomfjord. Fra sitt 580 meter lange og 35

Tore Evjen. Foto: Edmund Ulsnæs

dekar store område nede ved fjorden har daglig leder Rose Olsen og staben et meget godt omdømme i verdens største fiskeoppdrettsselskap. 8,2 millioner kvalitetssmolt leveres hvert år til konsernets sjøanlegg langs kysten fra Trøndelag til Troms.
– Nå river vi først C-hallen vår, med de tre karene der. Dette er nødvendig, for det er utslitt utstyr, og blir viktig HMS for de ansatte. Men når nytt bygg kommer opp, med fire kar, øker vi også kapasiteten med 30 prosent, opplyser Rose, og fyller i sommer en ny stilling ved anlegget – staben skal vokse til 19 ansatte.

Glomfjord unik
Vannressursloven begrenser stadig strengere hvor mye vann som kan hentes fra vassdrag, og Marine Harvest satser tungt på RAS, altså recirculating aquaculture systems – resirkulering av vannet i produksjonen. Glomfjord-anlegget er som kjent allerede spesielt gjennom samarbeidet med Yara, der kjølevann fra fabrikkene gjenvinnes av Marine Harvest.
– Vi har ikke så langt tatt i bruk RAS-teknologien her, men framtidig fremtidig utvikling av anlegget vil basere seg på dette, understreker Tore.
Nå er han i Glomfjord for å diskutere langtidsproduksjon, perioden til 2023. Hvordan produksjonen skal endres og økes for at Region Nord skal ha tilgang til nok smolt.
– Glomfjord er ‘lokomotivet’ vårt, fastslår han.

Utvikler, utvikler
Glomfjord er allerede det sjuende største smoltanlegget i Norge på kar-kapasitet – i dag om lag 14.700 kubikkmeter. Med konsernets satsing på postsmolt vil dette øke. Anlegget, som har eksistert i over 30 år, utvikles i takt med Marine Harvest sitt behov på sjø, altså større smolt. Og ønsket om mer resirkulering.
– Glomfjord er også veldig spesielt ved at det ligger i en industripark med tett samarbeid med Yara. Her har man en kompetanse som er viktig for oss å bygge videre på, mener Tore Evjen.

Denne artikkelen er hentet fra juni-utgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar