- Ikke for seint, sier Stine Estensen i Meløy Utvikling.

Ikke for sent

Har du spennende etableringsplaner som kan realiseres med litt økonomisk hjelp? Da er det fortsatt en omstillingsmulighet.

– Det gjenstår omlag tre millioner kroner av de såkalte omstillingsmidlene, opplyser daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.
I samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nordland Fylkeskommune og Meløy kommune selv, ble det stilt til rådighet 100 millioner kroner i kapital da Meløy fikk status som omstillingskommune sommeren 2012.

Disse midlene er fordelt etter politisk vedtatte handlingsplaner, og i ulike bransjer og på ulike innsatsområder, fram til omstillingsprogrammet avsluttes ved kommende årsskifte. Nå er Stine spent på organiseringen av Meløy kommunes næringsfond, som skal brukes aktivt i det videre omstillingsarbeidet.

– Uansett har vi nå mot slutten av 2018 omlag tre millioner kroner til fordeling. Så hvis noen har planer som det er jobbet endel med, er det fortsatt ikke for sent å presentere det for oss og søke økonomisk støtte, sier hun.

Facebook Kommentar