23 ledere fra åtte svenske produksjonsbedrifter har lyttet oppmerksomt når Ronny Widerberg og Ulla Simonsson denne måneden har ledet dem gjennom de første arbeidsøktene i det som skal bli et åtte måneder langt forbedringsprogram

Skal hjelpe svensk industri

Den svenske regjeringen vil ha mer konkurransedyktige industribedrifter. Dermed er forbedringskonsulentene i Simonsson & Widerberg engasjert for å hjelpe hjemlandet. Nå blir det stor reisevirksomhet mellom Storvika og Östersund.

Ja, for det er et stort og viktig oppdrag som nå er signert. Oppdragsgiver er ledelsen i Jämtland Härjedalen fylke i Sverige.
– For oss var dette et prestisjeoppdrag. Jämtland Härjedalen er i tet med denne satsingen i Sverige, og han som er prosjektleder er en del av et nasjonalt nettverk. Så, dette kan gi oss en veldig flott kontaktflate der borte de neste årene, sier Ronny Widerberg fornøyd.

– Et prestisjeoppdrag for oss, mener Ronny

Klare for nytt steg
Bli mer konkurransedyktige, mer lønnsomme. Dette ønsker den svenske regjeringen seg for landets små og mellomstore industribedrifter. Nå er dette brutt ned i regionale prosjekter, og Simonsson & Widerberg vant konkurransen om å lede et forbedringsprogram i regionen av vårt naboland som ligger øst for Trondheim, altså Jämtland Härjedalen, med Östersund som fylkeshovedstad. Åtte produksjonsbedrifter med fra 30 til 250 ansatte deltar, og første samling med 23 representanter fra de åtte bedriftene ble gjennomført midt i denne måneden.
– Dette er bedrifter som er ganske flinke og bevisst i bruken av Lean-prinsippene for forbedring. Men, de er klare for å ta neste steg, forklarer Ulla Simonsson fra kontoret i Storvika i Gildeskål.

Lokalt, internasjonalt
Og til neste steg skal de svenske bedriftene altså få hjelp av det svenske ekteparet som driver konsulentvirksomhet fra Norge. Ulla og Ronny hadde lang erfaring med forbedringsarbeid i svensk industri da de kom til Glomfjord Industripark for 10 år siden. REC ville bruke Lean-prinsippene i sitt systematiske forbedringsarbeid, og de to fikk sentrale lederroller. I de senere årene har en rekke små og mellomstore bedrifter i Meløy, Gildeskål og det øvrige Salten fått øynene opp for at deres kompetanse kan benyttes for å redusere sløsing med tid og råvarer i egen produksjon.
– De åtte svenske bedriftene skal nå delta i en modulbasert opplæring over åtte måneder. Samlingene legges til de åtte bedriftene, og der blir det både teori og praktiske øvelser, sier de to.

Noen har vokst raskt, men har ikke klart å bygge gode nok systemer til å håndtere veksten. Andre sliter med for lang omstillingstid i produksjonen sin.
Ronny Widerberg

Flinke, kan bli flinkere
– Dere sier at bedriftene allerede er flinke?
– Men likevel har de utfordringer. Noen har vokst raskt, men har ikke klart å bygge gode nok systemer til å håndtere veksten. Andre sliter med for lang omstillingstid i produksjonen sin. Eller at de har for store variasjoner i produksjonen – standardiseringen fungerer ikke godt nok.
Målet for forbedringsprosessene er å effektivisere og automatisere. Men automatisering er mer enn å investere i utstyr og trykke på start-knappen. Nå hjelper Ulla og Ronny bedriftene å identifisere flaskehalser og tidstyver – det ses grundig på både engineering, produksjon og layout i produksjonslokalene. Målet er bedre flyt i alle ledd.
– Hele dette året skal arbeidet pågå, og med månedlig treff. Når vi har samlinger i bedriftene, kan de hjelpe hverandre med forbedringsarbeidet og utveksle viktige erfaringer. Dette er veldig verdifullt,  sier Ulla og Ronny.

Denne saken er hentet fra februarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar