Framtia for 10 år siden

Utilgjengelig is
Turistene finner ikke Svartisen!
Parkeringsløsning blir forpurret!

Meløys turistmagnet nummer n var altså i vinden også for 10 år siden da Framtia kom ut med sin utgave nummer 34. Uka før mente Erling Voll i Meløy Næringsforum at kommunen var gode på å gjøre seg usynlig for besøkende. På side 4 og 5 er Steinar Skaar i Nasjonale Turistveier kritisk til tilgjengeligheten til attraksjonen. Han ville gjerne bidra, men under visse forutsetninger:
– Bare ett sted og ikke flere. Å plassere to punkt med 500 meters mellomrom er ikke bra, sa Skaar da, og viste til tomta i Holandsvika som i dag fungerer som parkeringsplass for busser og private som vil over for å beskue breen. Her er det gitt midlertidig brukstillatelse i påvente av blant annet utredning om rasfaren ved stedet.

Si hei til 1. klasse ved Spildra skole, altså for 10 år siden. Kanskje smiler du gjenkjennende ved gjensynet, i dag har de fleste av disse barna akkurat kommet seg i gang med videregående opplæring etter fullført 10. klasse. Noen av dem er flyttet sammen med sine foreldre men de fleste av dem er igjen i Meløy. I år er det ingen 1. klasse ved Spildra skole. Det jobbes fremdeles hardt for at skolen skal ferdigstilles til starten av 2019. Elevene med bostedsadresse Ørnes er spredt på skolene i Neverdal og Reipå på tredje året, men om ikke lenge kan de returnere til skolegang i heimbygda og ei ny og funksjonell skole bygd for fremtiden.

Baksiden ble viet headingen «På tur i Meløy», hvor Heidi Steiro hadde truffet på Kari og Bjørn Bruvold og Karis mamma, Harriet Stavnes. Disse tre hadde vært på blåbærtur til Texmona og hadde med seg over 20 liter av de blå bærene hjem. I dag vet vi at ekteparet Bruvold fremdeles er opptatte av å høste det naturen har å by på. Feskarbondens Gårdsutsalg er blitt en del av driften på gården deres på Reipå og de tilbyr handel med varer både fra hav og jord. Men som den viktigste pålen i driften står «Inn på tunet» – tilbudet.


– Nyheim gård skal være en arena for positive opplevelser, sa ekteparet til Framtia i slutten av 2017.
Som tredje gårdsbruk i Meløy kunne Nyheim gård da tilby tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester i trygge rammer. Supplert med gårdsutsalget hadde ekteparet et mål og ønske om å skape sine arbeidsplasser på eget tun.

Facebook Kommentar