Tidligere fabrikksjef i Glomfjord, Arve Jordal, har blitt Yaras øverste HMS-sjef.

Fra YPS til HMS

I fjor høst forlot Arve Jordal jobben som fabrikksjef i Yara Glomfjord, for å delta i jobben med utrulling av Yaras eget forbedringsprogram, YPS (Yara Productivity System) til yarafabrikkene i hele verden.

– Jeg hadde trodd at jeg skulle bli en stund i denne jobben, men så dukket det opp en mulighet som jeg ikke kunne si nei til, forteller han.
Arve har dermed tatt over jobben som Yaras ‘sjef for HMS i produksjonssegmentet’. Det betyr at han er øverste leder for HMS-arbeidet i alle Yaras fabrikker i verden.
– Jeg har ansvar for overordnede systemer for HMS og sitter i segmentets ledergruppe, hvor også Pål Hestad sitter, sier Arve.

Arve Jordal var fabrikksjef i Glomfjord fra 2012-2017, og har nå kontorsted i Oslo.

Denne saken er hentet fra Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv, utgitt 30. mai 2018.

Facebook Kommentar