Ordfører Sigurd Stormo vil opprettholde Meløy Utvikling KF. Avgjøres 1. november.

Forslaget er klart

Ordføreren har bestemt seg. Slik mener han næringsutviklingen bør organiseres når omstillingsprogrammet avsluttes ved årsskiftet.

* Vil videreføre Meløy Utvikling KF
* Vil gi formannskapet viktig rolle
* Vil ha landbruk med

– Gode løsninger for å videreføre det vi har satt i gang, men uten å ha den samme kapitalen, dét er det aller viktigste å få til, mener Sigurd Stormo.
I tre år har han ledet kommunestyret, formannskapet og omstillingsstyret i Meløy. Nå er han tydelig på hvordan han mener det offentlige bør organisere sitt utviklingsarbeid rettet mot næringslivet. Ved årsskiftet avsluttes nemlig omstillingsprogrammet der Meløy over seks år hatt 100 millioner kroner til disposisjon for å bidra til nye arbeidsplasser og virksomheter etter REC-kollapsen i 2012.

– Det er viktig å koble formannskapet på igjen som et næringspolitisk utvalg. Formannskapet skal behandle saker og bevilge penger over næringsfondet, legger han fram som punkt 1 i sitt forslag.
– Så viderefører vi Meløy Utvikling som kommunalt foretak, men med færre i styret enn dagens fem representanter, pluss observatørene, fortsetter Sigurd.

Han mener dialogen med næringslivet er bedre enn før omstillingen. På grunn av de to årlige møtene og mange treffpunktene med Meløy Næringsforum, ja. Men også:
– Vårt nye næringsnettverk fungerer godt. Dette er en samling annenhver måned der politisk ledelse og opposisjonslederen sitter rundt bordet sammen med rådmannen, kommunalteknisk avdeling og Meløy Utvikling KF. Der samkjører vi ting som kommer, og dette gir bedre dialog med næringslivet.

Næringsvirksomhet innen landbruk og skogbruk har ikke vært involvert i Meløy’s seks år lange omstillingsprogram. Dette vil Sigurd Stormo endre nå.
– Jeg ser et potensiale for utvikling og nyskaping der, ikke minst innen landbruk. Så disse næringene bør hektes på, avslutter han.
Den kommende organiseringen av næringsarbeidet skal besluttes i kommunestyret 1. november.

Facebook Kommentar