Komplisert, krevende, men også spennende. Dét kan sies om jobben disse tre karene nå er i gang med i Glomfjord. Reipå Knuseri’s Jonas Skaret, Jan Tore Svendsgård og Ronny Evensen styrer saks og spaker når Statkraft-mastene i bakgrunnen skal rives gjennom hele Glomfjord. På de små bildene ser vi en foreløpig dobbel trasé i Glomen, og inntakshuset ved Fykantunnelen, det som nå er besluttet revet.

Forsiktig knusejobb

Du snakker om spesielt, spennende og krevende oppdrag! Statkraft skal rive 24 voldsomme betongmaster – de er nær 100 år gamle og står i bratt og utilgjengelig terreng. En skikkelig test for fagfolkene i Reipå Knuseri der, altså.

– Ja, her må vi være svært forsiktige, hele tiden. Jobben blir både spennende og krevende, men dét ser vi ikke mørkt på! smiler Jan Tore Svendsgård.
Han leder arbeidet for Reipå Knuseri nå, her langs den lange og svært kuperte traséen som snirkler seg fra Haugvika i Glomfjord, over Vassaksla, Bjerkelia og Jæra, ned til Glomen.
– 24 av de 27 mastene skal klippes ned, og to ganske store bygg. Det blir nok vår før vi er ferdig, ja, fastslår prosjektlederen.

(teksten fortsetter under bildet)

Komplisert, krevende, men også spennende. Dét kan sies om jobben disse tre karene nå er i gang med i Glomfjord. Reipå Knuseri’s Jonas Skaret, Jan Tore Svendsgård og Ronny Evensen styrer saks og spaker når Statkraft-mastene i bakgrunnen skal rives gjennom hele Glomfjord. På de små bildene ser vi en foreløpig dobbel trasé i Glomen, og inntakshuset ved Fykantunnelen, det som nå er besluttet revet.

Gammelt og svært
Så er den altså kommet godt i gang, den omfattende anleggsjobben der Statkraft skal rive den gamle høyspenttraséen som for en stor del går gjennom bebyggelsen i hele Glomfjord. Og gammel er vel bare fornavnet – her snakker vi om solide betongmaster, bygget for 100 år siden, i en høyde på 10 til 20 meter.
– Hva de hadde å hjelpe seg med av vinsjer og jekker på den tiden, dét vet jeg ikke. Disse mastene… de har nok måttet jobbe hardt og lenge for å få dem opp. Og flinke arbeidsfolk må de ha hatt, som har forskallet og støypt på-stedet. Kabelen alene er jo kjempetung, beskriver Jan Tore.
Vi møter ham nederst i Bjarne Eriksensvei sammen med kollegene Jonas Skaret og Ronny Evensen. Her ved linjelageret, et bygg som senere skal rives, har de allerede tatt ned de første mastene. Meløy Energi har koblet ned og ut den gamle høyspentledningen, mens Hansen Maskin & Transport har kveilet den opp.

Folkene må være veldig forsiktig hele tiden. Du må vite det neste som skjer når du løsner en wire på den ene siden av ei mast.
Jan Tore Svendsgård

Komplisert, omfattende
– Dette blir ingen enkelt jobb, Jan Tore?
– Nei, dette vil kreve oss på flere måter. For det første er det store mengder betong som først skal klippes ned og så fraktes ut. Den letteste delen av traséen er faktisk nå, med relativt lave master, og ganske grei tilkommelighet gjennom Haugvika.
– Men så blir det verre, ja?
– Det stemmer. Når vi kommer over Vassaksla blir det enda mer kupert med bratt og vanskelig terreng, så der må vi nok bygge oss en del veier for å komme fram til linja. Disse første mastene legger vi bare overende. Men senere blir mastene mye større og er annerledes bygget – de må vi klippe ned bit for bit, fra toppen. Vi har utstyr for å klare dette, men dette er absolutt en spennende utfordring for oss.

Forsiktig, forsiktig
Statkraft har de siste årene bruket flere titalls millioner kroner til oppgradering av kraftlinjene fra Fykan og gjennom Glomfjord. For det første total-renoveringen i el-tunnelen fra Fykan, under Fykantunnelen til inntakshuset i Glomen. Så ny trasé gjennom hele Glomfjord, der den siste delen mot industriparken er lagt under bakkenivå og i samarbeid med Yara. Og i høst er altså Reipå Knuseri valgt til den også omfattende jobben med å rive den gamle traséen.
– Folkene må være veldig forsiktig hele tiden. Du må vite det neste som skjer når du løsner en wire på den ene siden av ei mast, og som oss er Statkraft veldig opptatt av sikkerheten, understreker Jan Tore.
Prosjektet er stort, og han får 4-5 mann sammen med seg gjennom vinteren. Bedriften selv er godkjent for mottak av betongavfallet, mens alt jern må separeres og leveres til RMG på Reipå.
– Planen er å rive de to byggene til våren, men framdriften vil kunne bli endret ut fra ting som oppstår. To master står nærmest i skolegården til Glomfjord skole, og de må vi ta når ingen er der, for eksempel vi vinterferien.

Inntakshuset i Glomen (bildet under) og linjelageret i Bjarne Eriksens vei skal rives, som en del av oppdraget som Reipå Knuseri i vinter og til våren utfører for Statkraft.

Facebook Kommentar