Fikk forbedringshjelp

Polarplast vokste raskt. Så raskt at det gikk på effektiviteten løs. Men så kom forbedringshjelpen.

– Det blir lett at man slipper ting rett ned, der man jobber. Og så går arbeidstid med til å lete etter utstyr, forteller prosjektleder Sven Martin Rendal.
– Analysen viste at vi kan jobbe 30 prosent mer effektivt. Dét er mye, når du ganger med 16 ansatte! sier daglig leder Lasse Willumsen.
Vi står i produksjonslokalene i Glomfjord Industripark. Polarplast har doblet staben tre ganger på fire år – fra to til 16.
– Og jobb, jobb, jobb: det er vanskelig å få opp systemer for å jobbe effektivt nok. Det har sklidd litt ut over tid, vedgår Lasse.
– Så da bestemte vi oss for å be om hjelp fra noen som kunne se oss utenfra.

- For oss blir forbedringene bare viktigere i tiden som kommer. Til nå har vi ikke hatt tid og kunnskap nok, forteller Lasse Willumsen (t.h) og Sven Martin Rendal i Polarplast.
– For oss blir forbedringene bare viktigere i tiden som kommer. Til nå har vi ikke hatt tid og kunnskap nok, forteller Lasse Willumsen (t.v) og Sven Martin Rendal i Polarplast.

Piggene ute
Vi forflytter oss til et romslig kjellerkontor i Storvika. De to forbedringsekspertene tegner og forklarer. Ronny Widerberg og Ulla Simonsson bruker Lean-prinsippene for å hjelpe mange bedrifter i regionen. Flaskehalser identifiseres. Ting som bremser flyten gir sløsing med tid, sløsing med råvarer og drar ned effektiviteten, forklarer Ronny.

Ronny
Ronny Widerberg
Ulla Simonsson
Ulla Simonsson

– Polarplast-staben jobber i et stort område, og har vokst raskt fra to til 16 ansatte.  Da trenges det bedre system på utstyr og prosjektstyring og lederroller. Hvis ikke, kan det gå stygt ut over effektiviteten.

I tre dager observerte han og Ulla produksjonen. Deretter ba de om et møte med ledelsen.
– Jeg hadde piggene litt ute. De er jo konsulenter, liksom – jeg regnet med at det skulle bli mye prat, humrer Lasse.

Måtte endre roller
Så fikk han presentert seks områder som han, de ansatte og rådgiverne skulle gå løs på, sammen.
– Jeg ble veldig positivt overrasket. De var utrolig konkret på hva vi måtte gjøre.
Organisering. De fem S-ene. Prosjektstyring. HMS. Standardisering.
– Og det siste punktet var å gjøre noe med rollen til daglig leder og til tre prosjektledere, fastslår Ulla og Ronny.
– Fra å ha kontroll på alle detaljer i bedriften må Lasse tenke mer langsiktig og overordnet, og bruke tiden sin på kundekontakt og nye kunder.
Etter en situasjonsanalyse hjelper de ledelsen i en bedrift å se flaskehalsene, gjøre noe med dem, og til å beholde kvaliteten over tid. For når produksjonen bremses, synes det direkte på bunnlinja.
– Veldig deilig å få inn folk med så mye erfaring fra organisasjoner. De har fått rett i alt de påpekte, mener Lasse.

Blir enda viktigere
Han kom selv fra havbruksnæringa da han ble svært sentral i oppbyggingen av suksessbedriften Polarplast. Plastsveising og produksjon av rør og kar er spesialiteten, og aller mest for kunder innen havbruk. Suksessen var umiddelbar: fra fire til åtte til om lag 17 millioner i årsomsetning de fire siste årene, og altså åtte ganger flere ansatte enn ved starten i -13. Slik ekstremvekst er krevende, for jobbsystemene må forbedres raskt og organisasjonen må henge med. Polarplast har fått økonomisk støtte fra Meløy Utvikling til forbedringsarbeidet, og i forbindelse med etableringen i Glomfjord.
– Det kan være en utfordring når staben har lang erfaring fra andre bransjer fra frø. Men alle tar tak, og vi er allerede blitt mye flinkere, mener Sven Martin Rendal.

Denne saken er hentet fra desemberutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar